Portfolio & Resume รับงานด่วน ออกแบบตามใจลูกค้า / พอร์ตครูผู้ช่วย

- Portfolio เพื่อยื่นสัมภาษณ์ ยื่นเข้ามหาลัย หรือ สมัครงาน - Resume เพื่อยื่นสมัครงาน - ออกแบบงานตามใจลูกค้า , ตามหัวข้อที่มหาวิทลัยให้มา , มินิมอลเราก็ทำได้ - รับทำพอตครูผู้ช่วย + แผ่นพับ ที่สวยงาม ทันสมัย และ เป็นทางการ รายละเอียดงานและราคา 1.Portfolio ( 10 หน้า รวมหน้าปก ) ระยะเวลาทำงาน 3 วัน - ถ้างานเร่ง ต้องการรับงานก่อนกำหนดส่งงาน คิดเพิ่มงานละ +200 - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ครั้งต่อไปละ +100 2.Resume ภาษาไทย ระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน - ถ้างานเร่ง ต้องการรับงานก่อนกำหนดส่งงาน +100 - แก้ไขงานได้ 2 ครั้งครั้งต่อไปละ +100 3.Resume ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน - ถ้างานเร่ง ต้องการรับงานก่อนกำหนดส่งงาน +100 - แก้ไขงานได้ 2 ครั้งครั้งต่อไปละ +100 4.Portfolio + แผ่นพับ ( 10 หน้า รวมหน้าปก + แผ่นพับ) ระยะเวลาทำงาน 3-4 วัน - ถ้างานเร่ง ต้องการรับงานก่อนกำหนดส่งงาน คิดเพิ่มงานละ +200 - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ครั้งต่อไปละ +100 ** หากลูกค้าต้องการไฟล์ต้นฉบับ ไปแก้ไขเพิ่มเติม คิดเพิ่ม +200 บาท ** เราใช้ Adobe Photoshop ในการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Portfolio & Resume รับงานด่วน ออกแบบตามใจลูกค้า / พอร์ตครูผู้ช่วย

  • 1. ลูกค้าบอกความต้องการ ว่าต้องการงานสไตล์ไหน สีอะไร อย่างละเอียด สามารถ list เป็นข้อมาได้เลยค่ะ หรือหากมีแบบที่อยากได้สามารถส่งมาได้เพื่อความเข้าใจตรงกัน
  • 2. ลูกค้าส่งรูปที่ต้องการใส่ในงาน ( ต้องการใช้รูปไหนเป็นปก สามารถแจ้งได้เลยค่ะ )
แพ็กเกจ
Portfolio 10 หน้า ( 2-3 วัน )
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Portfolio จำนวน 10 หน้า รวมหน้าปก ( เพิ่มหน้าต่อไป +40 บาท ) ขนาด A4 - หน้าปก - คำนำ - สารบัญ - ประวัติส่วนตัว - ประวัติการศึกษา - รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม - เกียรติบัตร / รางวัลที่ได้รับ - ปกหลัง (Free!) ไฟล์ที่ส่งให้ลูกค้า - File PDF - File PNG or JPG - ต้องการไฟล์กลับไปแก้ไข +200 บาท (File PSD)

Resume Thai หรือ Eng ( 2 วัน )
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Resume Thai 1 หน้า หรือ Resume Eng 1 หน้า ( +150 บาทเพิ่ม ค่าแปล) ไฟล์งานที่จะได้รับ .pdf และ .jpg ขนาด A4 ต้องการไฟล์กลับไปแก้ไข +200 บาท (File PSD) การแก้ไขงานได้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งต่อไป +100

Portfolio 10 หน้า + แผ่นพับ ( 3-4 วัน )
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

Portfolio จำนวน 10 หน้า รวมหน้าปก + แผ่นพับ ( เพิ่มหน้าต่อไป +40 บาท ) ขนาด A4 - หน้าปก - คำนำ - สารบัญ - ประวัติส่วนตัว - ประวัติการศึกษา - รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม - เกียรติบัตร / รางวัลที่ได้รับ - ปกหลัง (Free!) - แผ่นพับ ไฟล์ที่ส่งให้ลูกค้า - File PDF - File PNG or JPG - ต้องการไฟล์กลับไปแก้ไข +200 บาท (File PSD)

ฟรีแลนซ์
Aunjida

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติรับทำงานกราฟฟิคต่างๆเป็นฟรีแลนด์มาเป็นเวลาประมาณ 4 ปี งานที่เคยทำจะเป็นงานจำพวก Portfolio , ป้าย , เมนูอาหาร , แผ่นพับ , โปสเตอร์ และงานอื่นๆที่เป็นงานกราฟฟิคทั้งหมด ปัจจุบันสนใจงาน ux/ui เป็นพิเศษเพื่อหาประสบการณ์

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน