วิเคราะห์ข้อมูล,ยอดขายและKPI Operationต่างๆ สร้าง Report By Excel,Power BI,PPและรับสอนการใช้งานExcel

วิเคราะห์งานทุกประเภทด้วย Excel และ MS Power BI สร้าง Dashboard โดย Pivot Table , กราฟ , สูตรต่างๆ รับสอน ออกแบบการวิเคราะห์ สอนทำไฟล์ Pivot Table , กราฟและการสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับงาน สร้าง Template เพื่อใส่ข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ได้ สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ด้วยไฟล์ Excel วิเคราะห์ข้อสอบ ความยากง่าย, ตรวจข้อสอบ , ตัดเกรด ตัวอย่างการวิเคราะห์ 1.งานคลังสินค้า อายุของสินค้าในคลัง คำนวณกำหนดMin Max ด้วย คณิตศาสตร์ ,สถานะของสินค้าแต่ละItem ในคลังสินค้า 2.งานบัญชี รู้สถานะของทรัพย์สินต่างๆ 3.วิเคราะห์ยอดขาย , Product , กลุ่มลูกค้า 4.วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิตต่างๆ , คำนวณกำไรจากการขาย 5.วิเคราะห์ความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ 6.วิเคราะห์แบบประเมินและข้อสอบด้วยวิธีทางสถิติ 7.งานอื่นๆก็สามารถวิเคราะห์ได้ ตามรูปแบบที่ต้องการทราบ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม -Excel พื้นฐาน เริ่ม 1000 บาท ไม่เกิน 2,000 บาท -Excel Advance,Dashboard การคำนวนซับซ้อนเริ่ม 1,500-5,000 บาท -MS Power BI Basic เริ่ม 2,000 บาท หาก Advance คิดตามความซับซ้อนของข้อมูล สามารถ เลือกสอนหรือทำงาน ได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล,ยอดขายและKPI Operationต่างๆ สร้าง Report By Excel,Power BI,PPและรับสอนการใช้งานExcel

  • 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ จำแนก แยกเเยะ
  • 2. ปรับข้อมูลบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-งานตามที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
sirichai

มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Data Analysis ในงาน Operation เช่น งานคลังสินค้า , ขาย , จัดซื้อ, การเงิน , บัญชี , ผลิต ทำงานด้วย Dashboard Power BI , Excel สามารถใช้ Function Excel ได้อย่างดี

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
40 ครั้ง
ขายได้
29 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน