วิเคราะห์ข้อมูล ,Business Data analysis งานทุกชนิดโดย Excel และ Power BI (รับสอนและรับเป็นที่ปรึกษา)

specialist
4.9
ขายได้ 53 ครั้ง

วิเคราะห์งานทุกประเภทด้วย Excel และ Power BI สร้าง Dashboard โดย Pivot Table , กราฟ , สูตรต่างๆ รับสอนและรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบการวิเคราะห์ สร้าง Template เพื่อใส่ข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ได้ ตัวอย่างการวิเคราะห์ 1.Sales Report , Target Achievement on Manager Teams , Product Sales , Detail Manager , Staff performance , Product Achievement , %MoM , %YoY , Sales forecast vs Target 2.Purchase report ยอดจัดซื้อ , จำนวนสินค้า , จำนวน PO , %MoM , %YoY ,Top Brand ,Sup ,Product , Aging Product , Other 3.Government Report คือ งบประมาณ , สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ , สถิติแรงงาน , สถิติการศึกษา , สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม , สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน , สาขาบัญชีประชาชาติ , สถิติการคลัง และสถิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ที่ต้องการทราบ 4.Marketing Report Analysis Reach , Impression, Engagement , Budget , Agency KPI , Social Media 5.งานคลังสินค้า อายุของสินค้าในคลัง คำนวณกำหนด Min Max , Stock Day , Stock Report , Sales and Stock , Aging Product 6.งานบัญชี รู้สถานะของทรัพย์สินต่างๆ 7.วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิตต่างๆ , คำนวณกำไรจากการขาย 8.วิเคราะห์ความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ 9.งานอื่นๆก็สามารถวิเคราะห์ได้ ตามรูปแบบที่ต้องการทราบ สามารถเลือกสอนหรือทำงาน ได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล ,Business Data analysis งานทุกชนิดโดย Excel และ Power BI (รับสอนและรับเป็นที่ปรึกษา)

  • 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ จำแนก แยกเเยะ
  • 2. ปรับข้อมูลบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ Dashboard Excel หรือ Power BI Dashboard (และรับสอน Excel, BI)฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.การใช้งาน Excel เบื้องต้น ทำงานกับไฟล์ Excel ไม่เกิน 3-5 ไฟล์ 2.การคำนวน,สร้าง template เพื่อบันทึกข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Dashboard Excel หรือ Power BIวิเคราะห์งานต่างๆ 3.สูตรการคำนวนต่างไม่ซับซ้อนมาก 4.ราคา 1,000 ถึง 8,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับ ขนาดและจำนวนไฟล์) --- การสอน Excel หรือ BI 1.สอนการใช้งานเบื้องต้น หรือ สอนเพื่อสอบเข้าทำงาน 2.สอนตามความต้องการของลูกค้า แนะนำให้สูตรเหมาะกับการทำงาน 3.หรือสอนในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (แจ้งความประส่งตั้งแต่แรก) 4.สอน 2-4 ชั่วโมง จบภายใน 1 วัน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
รับสอน Excel , Power BI และรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ Data Analysis ทั้ง Process฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.รับปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคระห์ 1.1 ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิเคระห์ข้อมูล คิดครั้งละ500-1000บาท(1-2ชั่วโมง) 1.2เป็นที่ปรึกษา Business data analytics ทั้ง Process เดือนละ 5,000-20,000 บาท 2.สอนExcelและPower BI ตามที่ต้องการ 3.สอนExcelเบื้อต้น สูตรยอดฮิต IF, SUMIFS,COUNTIFS, LOOKUP, VLOOKUP, Index, Match SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA Pivot Table & Pivot Chart 4.สอน Power BI ราคา 3,500 บาท Data Transformation, Transpose, Pivot Columns, Unpivot Columns หรือการ Fill ข้อมูล DAX , Dashboard


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Big Data Project (Excel and Power BI Dashboard ,government data analysis)฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.ทำงานกับไฟล์หลากหลายรูปแบบ เช่น Excel , Sheet ,Power BI Dashboard และอื่นๆ หรือลูกค้าบอกความต้องการ ข้อมูลของหน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น งบประมาณ สำนักงานสถิติ กระทรวงการคลัง หรือ อื่นๆ 2.วางแผนรูปแบบการบันทึกข้อมูล 3.แนะนำการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.cleansing ต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อย 5.วิเคราาะห์ข้อมูลด้วย Excel ,Power BI Dashboard 6.สามารถเชื่อมข้อมูลจำนวนมากได้ 7.สอนวิธีการใช้งาน เบื้องต้นทั้งหมด 8.ราคา 15,000 - 90,000 บาท ราคานี้จะรวมการให้คำปรึกษาหลังจบงานเพิ่มเป็นเวลา 3 ถึง 6 เดือน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
sirichai
sirichai

มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Analysis ในงาน Operation เช่น งานคลังสินค้า , ขาย , จัดซื้อ, การเงิน , บัญชี , ผลิต , HR ทำงานด้วย Power BI , Excel ผ่านการทำงานกับธุรกิจประเภท Retail , B2B , Direct Sales , และงานบริการอื่นๆ ร่วมกันกับ บริษัท (มหาชน) จำกัด และบริษัทใหญ่ๆ จำนวนมาก

มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Analysis ในงาน Operation เช่น งานคลังสินค้า , ขาย , จัดซื้อ, การเงิน , บัญชี , ผลิต , HR ทำงานด้วย Power BI , Excel ผ่านการทำงานกับธุรกิจประเภท Retail , B2B , Direct Sales , และงานบริการอื่นๆ ร่วมกันกับ บริษัท (มหาชน) จำกัด และบริษัทใหญ่ๆ จำนวนมาก

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
53 ครั้ง
จ้างซ้ำ
7 ครั้ง
ตอบกลับ
18 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!