ปรึกษากฎหมาย((ฟรี)) จดทะเบียน ร่างสัญญา ดูแลจัดเตรียมคดี

✒ ปรึกษากฎหมายและให้ความเห็นด้านกฎหมายในเบื้องต้น โดยปรึกษาผ่านกล่องข้อความรับงานใน Fastwork (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ✒ จดทะเบียน-ทำนิติกรรมและร่างสัญญาทุกประเภท (ไทย-อังกฤษ) โดยการส่งมอบเอกสารผ่านไลน์-อีเมล์หลังตกลงรับงานแล้ว ✒ จดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (ไทย-อังกฤษ) โดยการส่งมอบเอกสารผ่านไลน์-อีเมล์หลังตกลงรับงานแล้ว ✒ ดูแลจัดเตรียมคดี และวางโครงสร้างพิจารณาคดีเกี่ยวกับศาล โดยพิจารณาข้อเท็จจริงผ่านกล่องรับข้อความในเว็บนี้ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1.สามารถแก้ไขงานได้ตลอดเวลา 2.การแก้งานขึ้นอยู่กับตัวงาน และเหตุผลของลูกค้า 3.การแก้ไขงานอาจมีระยะเวลาทำงานเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษากฎหมาย((ฟรี)) จดทะเบียน ร่างสัญญา ดูแลจัดเตรียมคดี

  • 1. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นคดีเบื้องต้น(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • 2. ผู้ว่าจ้างชำระเงินพร้อมดำเนินงานตามที่รับมอบหมาย
แพ็กเกจ
ร่างสัญญาและจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตทุกประเภท (ภาษาไทย-อังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2.รับร่างสัญญาทุกประเภท (ภาษาไทย-อังกฤษ) 3.จดทะเบียนบริษัท สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และขอใบอนุญาตทุกชนิด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าตรวจสอบคัดถ่ายเอกสาร) 4.นำส่งไฟล์งานให้ลูกค้าทุกประเภท 5.ให้คำปรึกษาและแก้ไขได้ตลอดเวลา ทั้งในเวลาขณะว่าจ้างและหลังจากเสร็จงานที่ได้ว่าจ้างแล้ว (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

รับดูแลให้คำปรึกษาเป็นทนายความประจำส่วนตัว ประจำบริษัท ประจำครอบครัว
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. เป็นทนายความที่ปรึกษากฎหมายพร้อมเสนอความเห็นด้านกฎหมายโดยละเอียด 2. ให้คำแนะนำและปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นในการจัดเตรียมเอกสาร แก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินการ จนถึงสิ้นสุดปัญหาและผลกระทบที่ได้รับ 3. ให้คำปรึกษาโดยละเอียดตามงานที่ตกลงว่าจ้าง อธิบายให้เห็นข้อดีข้อเสีย ข้อได้เปรียบเสียเปรียบในข้อกฎหมายหรือในทางสู้คดีในชั้นศาล 4. หลังจากตกลงว่าจ้างแล้วลูกค้าสามารถโทรติดต่อปรึกษาคดีความหรือเรื่องข้อกฎหมายได้ตลอดเวลา และตลอดไม่จำกัดครั้ง

ดูแลจัดเตรียมคดี และวางโครงสร้างพิจารณาคดีเกี่ยวกับศาล
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. ให้คำปรึกษาโดยละเอียดตามงานที่ตกลงว่าจ้าง อธิบายให้เห็นข้อดีข้อเสีย ข้อได้เปรียบเสียเปรียบในข้อกฎหมายหรือในทางสู้คดีในชั้นศาล

ฟรีแลนซ์
Parattakorn

ทนายความ / นักกฎหมาย / ที่ปรึกษากฎหมาย Attorney / Lawyer / legal consultant

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
49 ครั้ง
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน