รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม Minitab

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม Minitab เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลได้ทั้งในวิทยานิพนธ์ ( Thesis) และที่ทำงานบริษัท คุณเจอปัญหานี้หรือไม่ ? : มีข้อมูลมากมายแต่ไม่รู้ว่าจะสรุปข้อมูลอย่างไร เจอหัวหน้าตำหนิ และทำงานได้ไม่ตามเป้าหมาย : ไม่ทราบ Factor หรือตัวแปรอะไรที่ส่งผลต่อปัญหานั้น ๆ เสียเวลาในการไปดูวิธีการใช้งานใน Youtube ทำให้เสียเวลามาก : ไม่สามารถทำกราฟในรูปแบบ Histrogram , Pareto , Process Capability cP,cPk : บางครั้งพบว่าทำกราฟออกมาแล้วไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์ และสรุปอย่างไร ยิ่งทำยิ่งปวดหัวเครียด หัวหน้าก็เร่งงาน อาจารย์ก็ตาม Thesis เราสามารถช่วยคุณในการวิเคราะห์ได้ และสรุปข้อมูลออกมาเป็นกราฟพร้อมคำบรรยายให้ตรงประเด็นตามที่ต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม Minitab

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  • 2. ตัวแปรที่สนใจที่ส่งผลไม่เกิน 5 ตัวแปร
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ Process Capability และอ่านค่า cP ,cPk
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. กราฟ cP ,cPk , Control chart และกราฟอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ไฟล์ Power point ที่เป็น กราฟ และ ผลสรุป 3.ได้รับ File minitab ที่ทำการวิเคราะห์แล้ว เพื่อให้สามารถแก้ไขตัวแปรในการทำได้

วิเคราะห์ด้วย ANOVA หรือ Hypothesis
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. กราฟข้อมูล Histrogram , Time seires , Boxplot , กราฟแท่ง , cP ,cPk , Control chart , Pareto และกราฟอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ได้สมการที่เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ตัวแปร (X) ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ (Y) ที่ต้องการทราบ ด้วย ANOVA หรือ Hypothesis โดยที่ตัวแปรไม่เกิน 5 ตัวแปร 3.ได้รับ File minitab ที่ทำการวิเคราะห์แล้ว เพื่อให้สามารถแก้ไขตัวแปรในการทำได้ 4.ไฟล์ Power point ที่เป็น กราฟ และ ผลสรุป

ออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ด้วย Design of Experiment (DOE)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ได้สมการที่เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ตัวแปร (X) ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ (Y) ที่ต้องการทราบโดยที่ตัวแปรไม่เกิน 5 ตัวแปร 2. ได้รับ File minitab ที่ทำการวิเคราะห์แล้ว เพื่อให้สามารถแก้ไขตัวแปรในการทำได้ 3.ไฟล์ Power point ที่เป็น กราฟ และ ผลสรุป

ฟรีแลนซ์
Atita

มีความรู้ และทักษะการใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในโปรแกรม Minitab เช่น Design of Enperiment , Process Capability , Control Chart จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน