รับออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่มีจำนวนมาก ข้อมูลที่ต้องการ การจัดเก็บไว้ในระบบ และ สามารถรายงานผล สรุปผล ระบบจัดการสินค้า คลังสินค้า ระบบบันทึกข้อมูลพนักงาน ออกรายงานสรุปผล และอื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล

  • 1. พูดคุยและตกลงขอบเขตการทำงานกับลูกค้า
  • 2. ประเมินค่าใช้จ่ายและเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระบบจัดการข้อมูลเบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ระบบการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นมีระดับข้อมูลที่ไม่ซัพซ้อน เพิ่ม - ลบ - แก้ไข ออกรายงานเป็น Excel เหมาะแก่การจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการจัดส่ง ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น

ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความซัพซ้อนระดับปานกลาง เพิ่ม - ลบ - แก้ไข ออกรายงานเป็น Excel มีการรายงานผลสรุป รายงานสถานะ เช่นระบบจัดเก็บสินค้า คลังสินค้า ระบบจัดส่ง ระดับการรับสมัครต่างๆ

ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับสูง
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ข้อมูลที่มีมากกว่า 5 แสนรายการขึ้นไป รายละเอียดเชิงลึกกรุณาติดต่อสอบถามก่อน

ฟรีแลนซ์
Jinda

รับทำเว็บไซต์ ทุกรูปแบบ ทั้งเว็บบริษัทย์และเว็บระบบ แกไข อัพเดท

12/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
20 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน