รับทำแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบสอบถามงานด่วน

- Google Forms ส่งงานในรูปแบบ Link Online - ส่งงานในรูปแบบเอกสาร MS Word , PDF - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบสอบถามงานด่วน

  • 1. ผู้จ้างจะต้องแจ้งความต้องการของงานให้ชัดเจน
  • 2. ฟรีแลนซ์ทำการส่งใบเสนอราคาให้ผู้จ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- Google Forms ส่งงานในรูปแบบ Link Online : สามารถใช้ลิงค์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้สะดวกรวดเร็ว - ส่งงานในรูปแบบเอกสาร MS Word , PDF : นำไฟล์ที่ได้รับไปพิมพ์ลงในกระดาษและแจกให้ผู้ตอบแบบสอบถาม - แบบสอบถามไม่เกิน 3 หน้า หาเกิน 3 หน้าคิดเพิ่มหน้าละ 50 บาท - แก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Waraporn

เราคือ Freelancer Full-time คุยง่ายเป็นกันเอง เราเรียนจบคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง มีประสบการณ์การทำงานมา 2 ปี งานเกี่ยวกับ 3D Modeler , 3D Print และเป็นเจ้าของเพจ GGCI - 3D Printing Service เรารับทำงานเขียนไฟล์ 3D และรับปริ้น 3D Printing ตามแบบทุกประเภท

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน