milestone

ออกแบบบ้านสวนเกษตร // ทำแบบก่อสร้าง BIM , As-built , BOQ

- รับออกแบบ - ปรับพื้นที่ - จัดทำเตรียมเอกสารตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "โคกหนองนาโมเดล" เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางดำเนินงาน โมเดลธุรกิจ และการต่อยอด ฟรี!! ตลอดชีพ - รับออกแบบบ้านสวนเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ เพื่อสร้างรายได้เดือนละแสน แบบยั่งยืน - รับออกแบบ / ทำแบบก่อสร้าง ด้วยระบบ BIM , As-built , BOQ , พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบบ้านสวนเกษตร // ทำแบบก่อสร้าง BIM , As-built , BOQ

  • 1. ลูกค้าเตรียมข้อมูลสำหรับการออกแบบ และความต้องการให้ได้มากที่สุด เพื่อความรวดเร็วของงาน
  • 2. ส่งแบบร่างงานสถาปัตย์ครั้งที่ 1 (แก้ได้ 2 ครั้ง)
แพ็กเกจ
บ้านสวนเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.แบบภาพรวมทั้งโครงการ เช่น ภาพมุมสูง ภาพขยายส่วนที่สำคัญๆ ภาพมุมเปอร์สเปคทีพ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ เป็นไฟล์ และแบบรูปปริ้นสี A3 1 ชุด (ต้องการเพิ่ม คิดแผ่นละ 200 บาท) เริ่มต้นที่ 25,000 บาท/งาน 2. งานออกแบบบ้านสวนเกษตร พื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ ราคา 10,000 บาท/งาน พร้อมตารางเพาะปลูก>>ประมาณการรายได้ แบบตลอดทุกฤดูกาล 3.ใบประมาณการ และงบประมาณ เพื่อยื่นสถาบันการเงิน 4. ให้บริการปรับปรุงพื้นที่/ก่อสร้างตามแบบ คิดตามปริมาณงาน ตามข้อ 3. 5. หากต้องการให้เข้าดูสถานที่จริงก่อนการออกแบบ คิด 5000 บาท/ครั้ง

ออกแบบก่อสร้างด้วยระบบ BIM , As-built , BOQ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ราคางานขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของระบบ 1. ส่วนงานโครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล คิดตามพื้นที่รวมที่ ตร.ม. ละ 100 บาท (พื้น< 300 ตรม. เหมาจ่ายที่ 30,000 บาท/งาน) 2. (รายละเอียดงาน 1) + งานระบบส่วนอื่นๆ เช่น งานวิศวกรรมเครื่องกล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบเสียง สี เสียง คิดตามพื้นที่รวมที่ ตร.ม. ละ 200 บาท (พื้นที่< 500 ตรม. เหมาจ่ายที่ 100,000 บาท/งาน) 3. (รายละเอียดงาน 1+2) + งานตกแต่งภายใน คิดตามพื้นที่รวมที่ ตร.ม. ละ 250 บาท (พื้นที่< 400 ตรม. คิดเหมาจ่ายที่ 100,000 บาท/งาน)

งานทำ BOQ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานถอดแบบ ประมาณราคา และจัดทำ BOQ -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 101-250 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 3,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 251-350 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 351-450 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 6,500 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 451 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.คิดค่าใช้จ่ายเหมารวม 10,000 บาท ================================================== จะได้รับงานเป็นไฟล์ exel (ไม่รวมโมเดล และบาร์คัต-ลิส)

ฟรีแลนซ์
อธิคุณ

ผมเป็นวิศวกรให้บริการออกแบบงานโครงสร้างอาคาร ด้วยระบบ BIM ควบคุมและบริหารโครงการ ออกแบบพื้นที่เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "โคก หนอง นา โมเดล" รับปรึกษาปัญหาธุรกิจ-ชีวิตส่วนตัวผ่านเบอร์มือถือ วางกลยุทธ์ทางการตลาด แก้ไขปัญหา พร้อมรับงานเขียน Content Social,Sell Page,Salogan,Art Work ด้วย

01/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน