milestone

รับเขียน website โดย MEAN stack Node.js , MongoDB, Angular, Express

* รับทำออกแบบ Front-end, Back-end หรือ API * ออกแบบฐานข้อมูล MySQL, MongoDB * Node.js ,Rails , Ruby, JavaScript, Jquery, Bootstap * Website , Application * จัดทำระบบจองตั๋ว โรงเแรม ชำระเงิน สินค้าคงคลัง จัดการผู้ใช้งาน ฯลฯ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ถ้างานนอกเหนื่อจาก แพ็กเก็จ เบื้อต้นของเรา ท่านสามารถพูดคุยเข้ามาสอบถามรายได้เลยค่ะ ทางเรายินดีให้บริการค่ะ คำปรีกษาค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน website โดย MEAN stack Node.js , MongoDB, Angular, Express

  • 1. พูดคุยรายละเอียดงาน ตกลงราคา
  • 2. ทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
เว็บไซต์เบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เว็บไซต์ - การแสดงผลหน้าบ้าน - การส่งข้อมูลจาก ฐานข้อมูล เพื่อแสดงผล ** ไม่มีระบบ จัดการหลังบ้าน หรือระบบ Admin ** ไม่มีระบบ user หรือ ลูกค้า

เว็บไซต์การจัดการขนาดย่อม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เว็บไซต์ - การแสดงผลหน้าบ้าน - การส่งข้อมูลจาก ฐานข้อมูล เพื่อแสดงผล - ระบบหลังบ้าน สามารถจัดการแก้ไขข้อมูล การแสดงผลหน้าบ้าน ผ่านระบบ admin ได้ - สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล จากหนเาจัดการได้ ** ไม่มีระบบ user หรือ ลูกค้า

เว็บไซต์ระบบการจัดการ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เว็บไซต์ - การแสดงผลหน้าบ้าน - การส่งข้อมูลจาก ฐานข้อมูล เพื่อแสดงผล - ระบบหลังบ้าน สามารถจัดการแก้ไขข้อมูล การแสดงผลหน้าบ้าน ผ่านระบบ admin ได้ - สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล จากหนเาจัดการได้ - สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลลูกค้า สมาชิก - มีการจัดการ เงื่อนไขการเข้าใช้งานของแต่ละ user

ฟรีแลนซ์
Supalai

ติดต่อรวดเร็ว คุยง่าย สบายๆ ได้งานถูกใจ ตรงตามความต้องการ

10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน