รับแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SAFETY DATA SHEET (SDS) จาก Eng to Thai / Thai to Eng

-รับแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SAFETY DATA SHEET (SDS) -จากภาษาอังกฤษเป็นไทย / ไทยเป็นอังกฤษ -ใช้หลักการตามมาตรฐาน GHS (Globally Harmonised System) ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จำนวน 16 หัวข้อ ในอดีตเอกสารนี้ใช้ชื่อว่า MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) สำหรับไว้ประกอบในการยื่นขออนุญาตในกลุ่มวัตถุอันตรายกับทาง อย. และหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงตามที่ลูกค้าร้องขอ เนื่องจากในปัจจุบันมีข้อบังคับทั้งจากมาตรญาน ISO ทางหน่วยงานราชการ (กรมสวัสดิการแรงงาน รวมถึงกรมโรงงาน) ให้ผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในภาษาที่ผู้ใช้สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้รวมถึงฉลากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยอย่างย่อติดข้างภาชนะด้วย บริษัทและโรงงานที่ติดต่อลูกค้ายุโรป จำเป็นต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย โดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้สารเคมีเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานพื้นฐานความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SAFETY DATA SHEET (SDS) จาก Eng to Thai / Thai to Eng

  • 1. ส่งต้นฉบับ SDS มาให้ดูเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้
  • 2. ทางผู้รับงานจะรีบแจ้งราคาและระยะเวลากลับเพื่อตอบรับงาน
แปลภาษา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
แปล 1 ผลิตภัณฑ์
แปล SDS (EN-->TH / TH-->EN) 1 ผลิตภัณฑ์
แปล 2 ผลิตภัณฑ์
แปล SDS (EN-->TH / TH-->EN) 2 ผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาในการทำงาน
5 วัน
8 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
5 ครั้ง
5 ครั้ง
จำนวนคำ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนหน้า
7-10 หน้า
14-20 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
ราคา
฿ 3,000
฿ 5,800
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
จินตนา

มีประสบการณ์ในบริษัทเคมีสิ่งทอ รวมถึงการจัดทำ และแปลเอกสาร SDS (SAFETY DATA SHEET) ให้บริษัทมากว่า 14 ปี รวมถึง SDS ที่ใช้ประกอบการยื่นขอกับสำนักวัตถุอันตราย อย. และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน