รับออกแบบข้อมูลแบบสอบถามวิจัย Thesis IS ด่วนสุดจัดทำไม่เกิน 6 ชั่วโมง

++รับออกแบบข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูลในงานวิจัย Thesis (วิทยานิพนธ์) IS (การค้นคว้าอิสระ) ++รับออกแบบข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ/ ความคิดเห็น อัตราค่าบริการเริ่มต้นราคาฉบับละ 300 บาท ระยะเวลาการจัดทำ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ++รับออกแบบข้อมูลแบบสอบถามใน Thesis (วิทยานิพนธ์) IS (การค้นคว้าอิสระ) ที่ต้องมีตัวแปรต้นและตัวแปรตามในงานซึ่งต้องนำแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างข้อมูลแบบสอบถาม อัตราค่าบริการเริ่มต้นราคาฉบับละ 800 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1 วัน ++รับออกแบบแบบสัมภาษณ์...โปรดสอบถามราคาตามแต่ละกรณีค่ะ - มีหมวดหมู่งานอื่น ๆ ที่เปิดรับอีกตามไปที่ Link นี้ ค่ะ http://fastwork.co/user/asinap

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบข้อมูลแบบสอบถามวิจัย Thesis IS ด่วนสุดจัดทำไม่เกิน 6 ชั่วโมง

  • 1. รับข้อมูลรายละเอียดงาน
  • 2. จัดทำข้อคำถามตามรายละเอียดงานที่ระบุ
แพ็กเกจ
แพคเกจ general ระยะเวลาจัดทำ 6 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ word และpdf ของข้อมูลแบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไป ไม่เกิน 10 ข้อ)/ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือข้อมูลความพึงพอใจที่มีคำตอบแบบวัด 5 ระดับ ไม่เกิน 15 ข้อคำถาม และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

แพคเกจสำหรับ Thesis/IS
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ word และpdf ของข้อมูลแบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไป ไม่เกิน 10 ข้อ)/ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปร...ที่มีคำตอบแบบวัด 5 ระดับ ข้อคำถามไม่เกิน 10 ข้อ/ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปร...ที่มีคำตอบแบบวัด 5 ระดับ ข้อคำถามไม่เกิน 10 ข้อ/ ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปร...ที่มีคำตอบแบบวัด 5 ระดับ ข้อคำถามไม่เกิน 10 ข้อ และส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

ฟรีแลนซ์
asinap

- ให้บริการรับเขียนบทความวิจัย งานด่วนภายใน 1 วัน - ให้บริการรับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ งานด่วนภายใน 1 วัน - ให้บริการรับ design แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 1-2 วัน - มีประสบการณ์การให้บริการมากกว่า 6 ปี

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
31 ครั้ง
ขายได้
53 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน