SPSS => ประมวลผลสถิติ และวิเคราะห์แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ thesis IS ด่วน 1 วัน ค่ะ

++ประมวลผลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ต้องเตรียมข้อมูลดิบที่กรอกข้อมูลใส่ในโปรแกรม excel หรือใส่ในโปรแกรม SPSS มาแล้ว ทำให้เฉพาะการ Run โปรแกรม SPSS คำนวณค่าสถิติเป็นข้อมูล Output อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ++ถ้ามีการเก็บแบบสอบถามมาเรียบร้อย แต่ยังไม่มีการคีย์ข้อมูล/ กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม excel หรือลงในโปรแกรม SPSS โปรดสอบถามอัตราค่าบริการในส่วนนี้เพิ่มเติมค่ะ ++วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและอธิบายผลที่ได้จาก Output ของโปรแกรม SPSS อัตราค่าบริการเริ่มต้น 2,500 บาท (ราคาและระยะเวลาการจัดทำ ขึ้นอยู่กับตารางและเนื้อหาของข้อมูลค่ะ) **ถ้ามีตารางไม่เกิน 30 ตาราง ระยะเวลาการจัดทำ 1 วันค่ะ ส่วนตารางที่เกิน 30 ตาราง ระยะเวลาจัดทำ 1-2 วันค่ะ** - มีหมวดหมู่งานอื่น ๆ ที่เปิดรับอีกตามไปที่ Link นี้ ค่ะ http://fastwork.co/user/asinap รายละเอียดราคาเพิ่มเติม การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและอธิบายผลที่ได้จาก Output ของโปรแกรม SPSS ถ้ามีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ SPSS => ประมวลผลสถิติ และวิเคราะห์แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ thesis IS ด่วน 1 วัน ค่ะ

  • 1. Package A = รับข้อมูลดิบ file excel หรือ file spss=>ประมวลผลสถิติไม่เกิน 12 ชั่วโมง=>ส่งงาน เป็นไฟล์โปรแกรม .sav , .spv, .docx, .pdf =>ขอคำอนุมัติงาน
  • 2. Package B = Package A + วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและอธิบายผลที่ได้จากการทำใน Package A=>ส่งไฟล์เป็นงาน .docx, .pdf =>ขอคำอนุมัติงาน (ระยะเวลาจัดทำ 1 วัน)
แพ็กเกจ
Package A (ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับข้อมูลดิบ file excel หรือ file spss=>ประมวลผลสถิติไม่เกิน 12 ชั่วโมง=>ส่งงาน เป็นไฟล์โปรแกรม .sav , .spv, .docx, .pdf =>ขอคำอนุมัติงาน

Package B (ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Package A + วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและอธิบายผลที่ได้จากการทำใน Package A=>ส่งไฟล์เป็นงาน .docx, .pdf =>ขอคำอนุมัติงาน (ระยะเวลาจัดทำ 1 วัน)

Package C (ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Package A +จัดทำข้อมูลตารางเกิน 30 ตาราง+วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและอธิบายผลที่ได้จากการทำใน Package A=>ส่งไฟล์เป็นงาน .docx, .pdf =>ขอคำอนุมัติงาน (ระยะเวลาจัดทำ 1-2 วัน)

ฟรีแลนซ์
asinap

- ให้บริการรับเขียนบทความวิจัย งานด่วนภายใน 1 วัน - รับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ งานด่วนภายใน 1 วัน - รับ design แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 1-2 วัน - ยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลให้พิจารณาในงานที่รับทำได้เท่านั้น

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
145 ครั้ง
ขายได้
20 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน