#ประมวลผลสถิติ# #SPSS# วิเคราะห์แบบสอบถาม #Thesis# วิทยานิพนธ์ IS สารนิพนธ์

ขายได้ 225 ครั้ง
4.9

#ประมวลผลสถิติ# ด้วยโปรแกรม #SPSS# ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมข้อมูลดิบที่กรอกข้อมูลใส่ในโปรแกรม excel หรือใส่ในโปรแกรม SPSS มาแล้ว ทำให้เฉพาะการ Run โปรแกรม SPSS คำนวณค่าสถิติเป็นข้อมูล Output ++ถ้ามีการเก็บแบบสอบถามมาเรียบร้อย แต่ยังไม่มีการคีย์ข้อมูล/ กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม excel หรือลงในโปรแกรม SPSS โปรดสอบถามอัตราค่าบริการในส่วนนี้เพิ่มเติมค่ะ บางงงานก็คิดราคาเหมารวม/ ถ้าข้อมูลไม่มากก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ ++วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและอธิบายผลที่ได้จาก Output ของโปรแกรม SPSS (ราคาและระยะเวลาการจัดทำ ขึ้นอยู่กับตารางและเนื้อหาของข้อมูลค่ะ) - มีหมวดหมู่งานอื่น ๆ ที่เปิดรับอีกตามไปที่ Link นี้ ค่ะ http://fastwork.co/user/asinap รายละเอียดราคาเพิ่มเติม บทที่ 4 การจัดรูปแบบหน้ากระดาษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ บทที่ 5 (รบกวนสอบถาม) - ก่อนทำใบเสนอราคาทุกครั้ง จะแจ้งเงื่อนไขการทำงานให้พิจารณาก่อนค่ะ - การบริการหลังการขาย (มีอธิบายข้อมูลสถิติ) แก้ไขงานจะทำต่อเมื่อภายใต้สถิติที่นำเสนอ และระยะเวลาการรับประกันงานค่ะ - การล่าช้าเกิดจากแบบสอบถามต้นฉบับกับ ชุดคำตอบ google form ไม่ตรงกัน ก็เป็นไปตามที่รีวิวอ่ะจ้ะ (ทำให้งานล่าช้า ต้องรอคำตอบยืนยันจากผู้ว่าจ้างค่ะ) - การรับทำสถิติใดๆ นั้น จะมีกระบวนการทำงานของแต่ละสถิติแตกต่างกันค่ะ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ #ประมวลผลสถิติ# #SPSS# วิเคราะห์แบบสอบถาม #Thesis# วิทยานิพนธ์ IS สารนิพนธ์

  • 1. ผู้ว่าจ้างเตรียมข้อมูล Proposal + ชุดคำตอบแบบสอบถาม หรือ เตรียมข้อมูล (วัตถุประสงค์วิจัย + สมมติฐานวิจัย + กรอบแนววิจัย + สถิติที่ใช้ในการวิจัย + ชุดคำตอบแบบสอบถาม) พร้อมส่งข้อมูลมาพูดคุยกันทางหน้าแชทค่ะ
  • 2. ฟรีแลนซ์รับข้อมูลการทำงาน พร้อมตรวจสอบข้อมูลชุดคำตอบแบบสอบถาม กับ คำตอบจาก Google form (ไฟล์ .csv) หรือจากไฟล์ excel

แพ็กเกจ ราคา #ประมวลผลสถิติ# #SPSS# วิเคราะห์แบบสอบถาม #Thesis# วิทยานิพนธ์ IS สารนิพนธ์

หาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Cronbach's alpha)

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Try Out (Pre-test) หาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Cronbach's alpha) 1) รับข้อมูลดิบ file excel หรือ file spss 2) ประมวลผลสถิติภายใน 6-10 ชั่วโมง 3) ส่งงาน เป็นไฟล์ .sav, .spv, Excel 4) ขอคำอนุมัติงาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Output SPSS & Export File (ได้ผลค่าสถิติตัวเลขเท่านั้น)

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1) รับข้อมูลดิบ file excel หรือ file spss 2) ประมวลผลสถิติภายใน 8-10 ชั่วโมง 3) ส่งงาน เป็นไฟล์ .sav, .spv, Excel 4) แก้ไขงานภายใน 1-3 วัน (หากไม่มีงานอื่นซ้อนกัน ก็จะแก้งานได้เร็วค่ะ) 5) ขอคำอนุมัติงาน *ผู้ว่าจ้างได้ผลค่าสถิติตัวเลขจาก output เท่านั้น*


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Chapter IV completed or Chapter V completed

฿1,500
ระยะเวลาในการทำงาน วัน

++Chapter IV++ 1) รับข้อมูลดิบ file excel หรือ file spss 2) ประมวลผลสถิติ 3) จัดทำ Chapter IV (ระยะเวลาจัดทำ 1-5 วัน) 4) ส่งไฟล์งาน เป็นไฟล์ .sav, .spv, Excel, .docx, .pdf 4) แก้ไขงานภายใน 1-3 วัน (หากไม่มีงานอื่นซ้อนกัน ก็จะแก้งานได้เร็วค่ะ) 5) ขอคำอนุมัติงาน *ผู้ว่าจ้างได้ผลค่าสถิติตัวเลขจาก output&Chapter IV* - Chapter V (ระยะเวลาจัดทำ 2-5 วัน) =>ส่งไฟล์งาน เป็นไฟล์ docx, .pdf =>ขอคำอนุมัติงาน *ผู้ว่าจ้างได้งาน Chapter V*


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!