pro

บทความวิจัย Research Thesis IS ด่วน 1 วัน มาเลยค่ะ

โปรดระบุวารสารที่จะลงเผยแพร่งานวิจัย พร้อมส่งรูปแบบการจัดหน้าบทความของวารสารฉบับนั้นค่ะ ++ รับแก้ไขบทความวิจัย (เฉพาะภาษาไทย) ราคาเริ่มต้น 2,000 บาทค่ะ ++รับเขียนบทความวิจัย (เฉพาะภาษไทย) ที่มีข้อมูลมาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า อัตราค่าบริการ 3,000 – 4,500 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1 วัน --ถ้าจำนวนหน้าตั้งแต่ 11 หน้าขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 หน้า อัตราค่าบริการ 4,000-5,000 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1-2 วัน ค่ะ- - มีหมวดหมู่งานอื่น ๆ ที่เปิดรับอีกตามไปที่ Link นี้ ค่ะ http://fastwork.co/user/asinap รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หมายเหตุ: ต้องมีการสั่งงานโดยระบุชื่อวารสารที่จะลงเพื่อเผยแพร่งานวิจัย เพราะวารสารของแต่ละสถาบันการศึกษาจะมีการจัดรูปแบบหน้า font อักษร และจำนวนหน้าของบทความวิจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งมีการสั่งงานเพื่อลงวารสารที่ใดแล้วนั้น จะจัดทำตามรูปแบบของวารสารนั้นๆ (หากมีการแก้ไขงานของวารสารฉบับนั้น จะทำการแก้ไขให้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบบทความวิจัยให้ในครั้งแรกค่ะ) แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเลือกที่จะไปลงวารสารสถาบันการศึกษาอื่น ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท เนื่องจากอาจมีการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหน้า และ font ของบทความวิจัย รวมถึงอาจมีการปรับเปลี่ยนจำนวนหน้าของบทความด้วยค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บทความวิจัย Research Thesis IS ด่วน 1 วัน มาเลยค่ะ

  • 1. ส่งชื่อวารสารที่จะลงบทความวิจัย+รูปแบบบทความวิจัย+ไฟล์งานวิจัย 5 บท(ทำการประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน)
  • 2. จัดทำบทความตามระยะเวลาที่กำหนด
แพ็กเกจ
Change => รับแก้ไขบทความวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

++ รับแก้ไขบทความวิจัย (เฉพาะภาษาไทย) ราคาเริ่มต้น 2,000 บาทค่ะ ++โปรดสอบถามราคาก่อน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจค่ะ++

Nouveau => รับเขียนตั้งแต่เริ่มข้อมูลบทความวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

++รับเขียนบทความวิจัยราคา 3,000-5,000 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1-2 วัน **รบกวนสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมค่ะ ^o^ ++โปรดสอบถามราคาก่อน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจค่ะ++

ฟรีแลนซ์
asinap

- ให้บริการรับเขียนบทความวิจัย งานด่วนภายใน 1 วัน - ให้บริการรับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ งานด่วนภายใน 1 วัน - ให้บริการรับ design แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 1-2 วัน - มีประสบการณ์การให้บริการมากกว่า 6 ปี

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
36 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน