pro

บทความวิจัย Research Thesis IS ด่วน 1 วัน มาเลยค่ะ

++ รับแก้ไขบทความวิจัย (เฉพาะภาษาไทย) ราคาเริ่มต้น 2,000 บาทค่ะ ++รับเขียนบทความวิจัย (เฉพาะภาษไทย) ที่มีข้อมูลมาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 3 หน้าขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 หน้า อัตราค่าบริการ 3,000-5,000 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1-2 วัน ค่ะ- - มีหมวดหมู่งานอื่น ๆ ที่เปิดรับอีกตามไปที่ Link นี้ ค่ะ http://fastwork.co/user/asinap

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บทความวิจัย Research Thesis IS ด่วน 1 วัน มาเลยค่ะ

  • 1. ส่งชื่อวารสารที่จะลงบทความวิจัย+รูปแบบบทความวิจัย+ไฟล์งานวิจัย 5 บท(ทำการประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน)
  • 2. จัดทำบทความตามระยะเวลาที่กำหนด
แพ็กเกจ
Change => รับแก้ไขบทความวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

++ รับแก้ไขบทความวิจัย (เฉพาะภาษาไทย) ราคาเริ่มต้น 2,000 บาทค่ะ ++ รับแก้ไขงานแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง **รบกวนสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมค่ะ ^o^ ++โปรดสอบถามราคาก่อน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจค่ะ++

Nouveau => รับเขียนตั้งแต่เริ่มข้อมูลบทความวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

++รับเขียนบทความวิจัยราคา 3,000-5,000 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1-2 วัน ++ รับแก้ไขงานแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง **รบกวนสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมค่ะ ^o^ ++โปรดสอบถามราคาก่อน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจค่ะ++

ฟรีแลนซ์
asinap

- ให้บริการรับเขียนบทความวิจัย งานด่วนภายใน 1 วัน - รับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ งานด่วนภายใน 1 วัน - รับ design แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 1-2 วัน - ยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลให้พิจารณาในงานที่รับทำได้เท่านั้น

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
52 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน