รับเขียนบทความวิจัยจากข้อมูล Thesis IS สารนิพนธ์ เพื่อลงวารสารค่ะ

4.98
ขายได้ 85 ครั้ง

++ รับแก้ไขบทความวิจัย (เฉพาะภาษาไทย) ราคาเริ่มต้น 2,000 บาทค่ะ ++รับเขียนบทความวิจัย (เฉพาะภาษไทย) ที่มีข้อมูลมาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 3 หน้าขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 หน้า อัตราค่าบริการ 3,000-5,000 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1-2 วัน ค่ะ- - มีหมวดหมู่งานอื่น ๆ ที่เปิดรับอีกตามไปที่ Link นี้ ค่ะ http://fastwork.co/user/asinap

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความวิจัยจากข้อมูล Thesis IS สารนิพนธ์ เพื่อลงวารสารค่ะ

  • 1. ส่งชื่อวารสารที่จะลงบทความวิจัย+รูปแบบบทความวิจัย+ไฟล์งานวิจัย 5 บท(ทำการประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน)
  • 2. จัดทำบทความตามระยะเวลาที่กำหนด
แพ็กเกจ
Change => รับแก้ไขบทความวิจัย฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

++ รับแก้ไขบทความวิจัย (เฉพาะภาษาไทย) ราคาเริ่มต้น 2,000 บาทค่ะ ++ รับแก้ไขงานแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง **รบกวนสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมค่ะ ^o^ ++โปรดสอบถามราคาก่อน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจค่ะ++


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Nouveau => รับเขียนตั้งแต่เริ่มข้อมูลบทความวิจัย฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

++รับเขียนบทความวิจัยราคา 3,000-5,000 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1-2 วัน ++ รับแก้ไขงานแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง **รบกวนสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมค่ะ ^o^ ++โปรดสอบถามราคาก่อน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจค่ะ++


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!