pro
milestone

รับทำ 3D Animation และงาน ด้านสามมิติทั่วไป

รายละเอียดงาน 3D ที่ให้บริการ - interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก - Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตยกรรมภายนอก และ Animation - จัดแสงงาน3D - Rigging โมเดล ใส่กระดูก ทุกรูปแบบ กระบวนการทำงาน - ขั้นตอนแรก จะทำการ Sketch storyboard ตาม brief ที่ลูกค้าให้มา - เข้าสู่กระบวนการ Production character design, mood & tone - Modeling -Texture - Lighting&Camera - Rigging - Animation - Rendering - จำนวนการแก้งาน 2 ครั้ง หลังจากตัวงาน Final - เมื่อส่งผลงาน ในแต่ละขั้นตอนไปให้ทางลูกค้า หากลูกค้าไม่มี feed back กลับมาทำให้งานล่าช้า จะต้องเสีย ค่าเสียเวลา เนื่องจากไม่สามารถเริ่มงานต่อได้ เรทราคา - Animation ราคา จะคิดเป็นนาที เริ่มต้นนาทีล่ะ 10,000 บาท - ตัวละครพร้อม Rigging and texture เริ่มต้นที่ 4,500 ตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ - ลูกค้าจะได้รับ ผลงาน เป็นไฟล์ VDO .mp4 .mov ขนาด HD 1,920 x 1080HD - จำนวนการแก้งาน 2 ครั้ง หลังจากตัวงาน Final ซอฟต์แวร์ 3d ที่ใช้ Maya 2022 , Zbrush, Unreal Engine5 ---------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ 3D Animation และงาน ด้านสามมิติทั่วไป

  • 1. Sketch story board and character design
  • 2. Create model scene and character rigging
แพ็กเกจ
Cartoon 3d Animation
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- Animation ราคา จะคิดเป็นนาที เริ่มต้นที่นาทีล่ะ 10,000 บาท - ตัวละครพร้อม Rigging and texture ตัวล่ะ 3500-5500บาท ตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ - ลูกค้าจะได้รับ ผลงาน เป็นไฟล์ VDO .mp4 .avi .mov ความละเอียด HD1080 ขนาด 1920 x 1080 (หากต้องการไฟล์งานต้องบอกก่อนเริ่มงาน) - จำนวนการแก้งาน 2 ครั้ง หลังจากตัวงาน Final

ฟรีแลนซ์
Artoer

ได้รับประสบการ์ณทำงานเบื้องหลังภาพยนตร์ระดับ Hollywood ในตำแหน่ง 3d tracking มี End credit ชื่อในหนัง Netflix Birdbox เนื่องด้วยผ่านการทำงานทางสายนี้มาทำให้สามารถเข้าใจในงาน 3d ในหลายๆส่วนและกระบวนการทำงานที่มีขั้นตอนและแบบแผนอย่างมืออาชีพครับ

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
80 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน