pro
milestone

รับทำ 3D Animation และงาน ด้านสามมิติทั่วไป

รายละเอียดงานที่รับทำ - การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน - interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก - Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตยกรรมภายนอก และ Animation - จัดแสงงาน3D - Rigging โมเดล ใส่กระดูก ทุกรูปแบบ กระบวนการทำงาน - ขั้นตอนแรก จะทำการ Sketch storyboard ตาม brief ที่ลูกค้าให้มา - เข้าสู่กระบวนการ Production character design, mood & tone - Modeling -Texture - Lighting&Camera - Rigging - Animation - Rendering - จำนวนการแก้งาน 2 ครั้ง หลังจากตัวงาน Final - เมื่อส่งผลงาน ในแต่ละขั้นตอนไปให้ทางลูกค้า หากลูกค้าไม่มี feed back กลับมาทำให้งานล่าช้า จะต้องเสีย ค่าเสียเวลา เนื่องจากไม่สามารถเริ่มงานต่อได้ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. อนิเมชั่น 3 มิติ ความยาวไม่เกิน 1 นาที ราคาเริ่มต้น 8000 บาท (ราคาปรับเพิ่มตามความยากง่ายของงาน) หากต้องการความยาวเพิ่ม คิดราคาเพิ่มเติมตามสัดส่วนและความยากง่ายของตัวงาน ถ้าต้องการงานด่วน สามารถแจ้งได้ คิดราคาเพิ่มเติมตามระยะเวลา *** ราคานี้ไม่รวมเสียงพากย์ *** 2. ตัวละครพร้อม Rigging and texture ตัวล่ะ 1500-3500 บาท ตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ 3. Rigging and Facial rig 5500 บาท **** - หากจะแก้งานเกิน 2 ครั้งที่กำหนดไว้ จะมีราคาเพิ่มเติม ครับ - กรณีที่ลูกค้าต้องการ เพิ่ม object scene character ซึ่งทำให้ต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น ราคาอาจจะมีการเพิ่มเติม ตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ 3D Animation และงาน ด้านสามมิติทั่วไป

  • 1. Sketch story board and character design
  • 2. Create model scene and character rigging
แพ็กเกจ
Cartoon 3d Animation
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

- Animation ราคา จะคิดเป็นนาที เริ่มต้นที่นาทีล่ะ 8000 บาท - ตัวละครพร้อม Rigging and texture ตัวล่ะ 1500-3500บาท ตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ - ลูกค้าจะได้รับ ผลงาน เป็นไฟล์ VDO .mp4 .avi .mov ความละเอียด HD1080 ขนาด 1920 x 1080(หากต้องการไฟล์งานต้องบอกก่อนเริ่มงาน) - จำนวนการแก้งาน 2 ครั้ง หลังจากตัวงาน Final

ฟรีแลนซ์
Artoer

ได้รับประสบการ์ณทำงานเบื้องหลังภาพยนตร์ระดับ Hollywood ในตำแหน่ง 3d tracking มี End credit ชื่อในหนัง Netflix Birdbox เนื่องด้วยผ่านการทำงานทางสายนี้มาทำให้สามารถเข้าใจในงาน 3d ในหลายๆส่วนและกระบวนการทำงานที่มีขั้นตอนและแบบแผนอย่างมืออาชีพครับ

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
69 ครั้ง
ขายได้
37 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน