รับแปลงาน Eng <--> ไทย

0

Hi there! My name's Arnon, a 33-year old English teacher living in Chiang Mai who graduated from Germany. Please feel free to contact me. I ensure you'll definitely have quality work from me. รับแปลงาน อังกฤษ <--> ไทย งาน Proofreading หรือ/และ Editing

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลงาน Eng <--> ไทย

  • 1. บอกลักษณะ/รูปแบบ ความเร่งด่วนของงาน ตกลงราคา
  • 2. ส่งไฟล์ word ให้ดำเนินการ (คำนวนจาก ไทย Angsana/ Th Saraban 16 อังกฤษ Time New Roman 12)
แพ็กเกจ
งานแปลทั่วไป ฿ 350
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไทย - อังกฤษ ขนาด A4 ไฟล์ Words ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 อังกฤษ - ไทย ขนาด A4 ไฟล์ Words ตัวอักษร Times News Roman ขนาด 12


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
งานแปลวิชาการ ฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ประเภท Abstract, Thesis, Research หรือ Paper ไทย - อังกฤษ ขนาด A4 ไฟล์ Words ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 อังกฤษ - ไทย ขนาด A4 ไฟล์ Words ตัวอักษร Times News Roman ขนาด 12


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
งานแปลราชการ / กฏหมาย฿ 800
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไทย - อังกฤษ ขนาด A4 ไฟล์ Words ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 อังกฤษ - ไทย ขนาด A4 ไฟล์ Words ตัวอักษร Times News Roman ขนาด 12


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!