เขียนรีวิวคาเฟ่ สถานที่เที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ลงรีวิวทุกPlatform

- สามารถเข้าไปถ่ายรูปสถานที่จริงหรือรูปจากทางลูกค้าที่ต้องการส่งให้ได้ - เขียนรีวิวเชิงแนะนำ บอกต่อ ไม่เน้นการขายจนเกินไป เชิญชวนให้ทุกคนมาสถานที่นั้นๆ หรือถ้าลูกค้าต้องการแบบไหน สามารถแจ้งได้ - Concept ของการรีวิว ลูกค้าสามารถแจ้งตามความต้องการได้ค่ะ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - เขียนรีวิวลงบน Facebook page / Instagram / Twitter / TikTok และเขียนรีวิวให้คะแนนในช่องทางอื่นๆได้อีกด้วย - ลูกค้าสามารถเสนอข้อตกลงในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออื่นๆได้ตามที่ลูกค้าเห็นสมควรและดีกับทุกๆฝ่าย หมายเหตุ : ในเชียงใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง / จังหวัดอื่นๆมีค่าใช้จ่ายคิดตามจริงค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนรีวิวคาเฟ่ สถานที่เที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ลงรีวิวทุกPlatform

  • 1. คุยรายละเอียดกับลูกค้าให้ชัดเจน ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมนัดหมายเวลา
  • 2. เข้าไปดำเนินการทำงานตามที่นัดหมายไว้
แพ็กเกจ
โพสและรีวิวคาเฟ่ โรงแรม ร้านอาหาร (รูปถ่ายจากทางเรา)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ภาพถ่ายพร้อมตกแต่งรูปภาพ แบบไม่มีลายน้ำ - รีวิวลง FB page / IG / Twitter / TikTok

โพสและรีวิวคาเฟ่ โรงแรม ร้านอาหาร (รูปถ่ายจากทางลูกค้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- รีวิวลง FB page / IG / Twitter / TikTok

ฟรีแลนซ์
อริสา

สามารถทำงานได้หลากหลายประเภท เช่น แอดมินเพจ,ถ่ายภาพ,ทำบัญชี,Excel,Word,Poerwoint

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน