ถอดเทปงานวิจัย

ประเภทงานที่รับ >>> ถอดเทปเสียงงานวิจัย บทสัมภาษณ์ งานประชุม สัมนาทางวิชาการ และอื่นๆ ภาษาที่สามารถทำได้ >>> ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คะแนนภาษาอังกฤษ >>> Toeic 625+ *ฟรีแลนซ์จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเข้าใจงานวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์ เก็บงานละเอียด สามารถถอดทุกคำพูด และเสียงที่เป็นบริบท (ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการได้เลยค่ะ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ถอดเทปงานวิจัย

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์รับงาน
แพ็กเกจ
ถอดเทปเสียงภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ถอดเทปเสียงภาษาไทย นาทีละ 15 บาท / 1 ชั่วโมง = 900 บาท - ระยะเวลาทำงาน 3 วัน - ลูกค้าจะได้รับไฟล์ถอดเทปภาษาไทย (ไฟล์ word, pdf / ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 หรืออื่นๆ ตามที่ลูกค้าระบุ) ***หลังจากลูกค้ายืนยันรับงานเรียบร้อยแล้ว ฟรีแลนซ์จะดำเนินการลบไฟล์เสียง และไฟล์ถอดเทป เพื่อนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับของลูกค้า)

ถอดเทปเสียงภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ถอดเทปเสียงภาษาอังกฤษ นาทีละ 20 บาท / 1 ชั่วโมง = 1,200 บาท - ระยะเวลาทำงาน 3 วัน - ลูกค้าจะได้รับไฟล์ถอดเทปภาษาอังกฤษ (ไฟล์ word, pdf / ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 หรืออื่นๆ ตามที่ลูกค้าระบุ) ***หลังจากลูกค้ายืนยันรับงานเรียบร้อยแล้ว ฟรีแลนซ์จะดำเนินการลบไฟล์เสียง และไฟล์ถอดเทป เพื่อนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับของลูกค้า)

ถอดเทปเสียง งานด่วนมีคุณภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ถอดเทปเสียงภาษาไทย นาทีละ 20 บาท / 1 ชั่วโมง = 1,200 บาท - ระยะเวลาทำงาน 1 วัน - ลูกค้าจะได้รับไฟล์ถอดเทปภาษาไทย (ไฟล์ word, pdf / ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 หรืออื่นๆ ตามที่ลูกค้าระบุ) ***หลังจากลูกค้ายืนยันรับงานเรียบร้อยแล้ว ฟรีแลนซ์จะดำเนินการลบไฟล์เสียง และไฟล์ถอดเทป เพื่อนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับของลูกค้า)

ฟรีแลนซ์
อารีลักษณ์

นักวิจัยอิสระ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

05/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน