ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นามบัตร โบรชัวร์ หนังสือ

1. บรีฟงาน : ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ 2. รอรับแบบร่างหรือตัวอย่างภายใน 2-5 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน) 3. เมื่อลูกค้าคอมเม้นต์กลับมา ทางเราจะแก้ไขให้ภายใน 1-3 วันทำการ 4. เมื่อแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งไฟล์สำหรับพิมพ์ไปให้ภายใน 1 วันทำการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นามบัตร โบรชัวร์ หนังสือ

  • 1. ออกแบบขั้นต้น ภายใน 2-5 ทำการ
  • 2. แก้ไขภายใน 1-3 วันทำการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ลูกค้าจะได้รับแบบร่างจำนวน 1-2 แบบ (ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน) - เลือก 1 แบบ เพื่อพัฒนาแก้ไขได้ 3-5 คร้ัง (ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน) - ส่งมอบงานขั้นสุดท้ายเป็นไฟล์ .jpg และ .pdf หรือ .tiff ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์

ฟรีแลนซ์
Archudio

นักออกแบบกราฟิกอิสระ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์แบรนด์ และสื่อสิ่งพิมพ์

11/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
44 ครั้ง
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน