യ ⋆ รับออกแบบ infographic คุยง่าย งานเร็ว ตามใจลูกค้า ⁺ ꒱

1.ลูกค้าสามารถบอกความต้องการ mood&tone และสไตล์ที่ชอบได้เลยนะคะ 2.ลูกค้าสามารถส่ง ref. ที่ชอบมาได้เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นค่ะ 3.ส่งแบบที่เสร็จแล้วให้ลูกค้าตรวจสอบ ลูกค้าสามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง യ ⋆⁺ ข้อมูลและรายละเอียดในงานเจ้าของงานจะเป็นผู้จัดหามาให้ค่ะ ⁺⋆യ ขั้นตอนการทำงาน รับออกแบบ Infographic 1. รับงานบรีฟจากลูกค้า เช่น ข้อมูล, รูปแบบงาน, จำนวนชิ้นงาน,ขนาด , โทนสี สไตล์ที่ต้องการอย่างละเอียด 2. ตกลงราคาและเวลาในการทำงานเพื่อยื่นใบเสนอราคาและรอคุณลูกค้าชำระค่าบริการ 3. เริ่มทำงาน 4. ส่งแบบร่างให้ดูหลังจากรับบรีฟเรียบร้อย 6. ทำชิ้นงานจริงและส่งมอบเพื่อให้ลูกค้าตรวจเช็กความถูกต้องและแก้ไข ( แก้ไขได้ฟรีทั้งหมด 3 ครั้งค่ะ ) 7. ยืนยันแบบ Final และส่งชิ้นงานจริงค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ യ ⋆ รับออกแบบ infographic คุยง่าย งานเร็ว ตามใจลูกค้า ⁺ ꒱

  • 1. รับบรีฟ
  • 2. ทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Infographic design - ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท - ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ PDF , JPEG - หากต้องการไฟล์ ai เก็บไว้ ราคาเพิ่ม 100 บาท

ฟรีแลนซ์
Phonnipa

สวัสดีค่ะ นางสาวพรนิภา แสนบุตร ชื่อเล่น เอิง นะคะ จบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ปัจจุบันมีประสบการณ์การทำงานกราฟิกมาแล้ว 1 ปี ค่ะ

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน