Banner เมนูอาหาร นามบัตร สตรอรี่วันเกิด


ออกแบบทั่วไป เช่น Banner โฆษณา เมนูอาหาร นามบัตร สตรอรี่วันเกิดเพื่อน หรือแฟน การ์ดวันแม่ การ์ดวันเกิด การ์เชิญร่วมงาน ใช้ระยะเวลาเริ่มต้น 4 วันในการออกแบบ และบรีฟงานตามที่ต้องการอย่างละเอียด

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ Banner เมนูอาหาร นามบัตร สตรอรี่วันเกิด

  • 1. รับบรีฟงานจากลูกค้า
  • 2. ระยะเวลาการออกแบบ 4-7 วัน

แพ็กเกจ ราคา Banner เมนูอาหาร นามบัตร สตรอรี่วันเกิด

แพ็กเกจ

งานทั่วไป

งานละเอียด

งานรายละเอียดสูง

งานทั่วไป รายละเอียดง่ายๆ ผู้จ้างคิดรายละเอียดมาทั้งหมด
งานมีความละเอียดปานกลาง ผู้จ้างและผู้ออกแบบร่วมกันคิด
งานรายละเอียดสูง ผู้จ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดของงานทั้งหมด และผู้ออกแบบร่วมคิด เสมือนเป็นธุรกิจของตนเอง
จำนวนชิ้นงาน
2 ชิ้น
3 ชิ้น
5 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน
4 วัน
5 วัน
7 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
ไฟล์งานต้นฉบับ
เขียนข้อความโฆษณา
-
ออกแบบบัตรตัวแทนจำหน่าย
-
-
ราคา
฿650
฿1,000
฿2,500
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!