รับทำบัญชี ยื่นภาษี(ครบวงจร) ฟรี++วางแผนภาษีและให้คำปรึกษา***จัดทำงบกำไรขาดทุนให้ลูกค้าทุกไตรมาส

บริการการรับทำบัญชี • บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ • บันทึกบัญชีตามมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมบัญชี • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1 3 53) • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30) • จัดทำรายงานภาษีซื้อและขายประจำเดือน • จัดทำรายงานภาษีซื้อและขายประจำเดือน + ยื่นแบบประกันสังคม + ปิดงบการเงินรายเดือน เพื่อวิเคราะห์ผลประกอบการได้ทันเวลา ด้านการยื่นแบบประจำปี • จัดทำและยื่นภาษีกลางปี (ภงด.51) และภาษีสิ้นปี (ภงด.50) ทางอินเตอร์เน็ต • จัดทำ และยื่นงบต่อกระทรวงพาณิชย์ e-filing • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ยื่นภาษี(ครบวงจร) ฟรี++วางแผนภาษีและให้คำปรึกษา***จัดทำงบกำไรขาดทุนให้ลูกค้าทุกไตรมาส

  • 1. • ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและระยะเวลาสำหรับการให้บริการ
  • 2. • เสนองานและราคาค่าบริการตามความต้องการ
แพ็กเกจ
รับทำบัญชีคุณภาพดี เพื่อSME
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท •บันทึกรายการบัญชี (ไม่เกิน 20 ชุด) •จัดทำสมุดบัญชีซื้อ ขายรับ-จ่ายเงิน •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียด •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบด้านทรัพย์สิน(ธนาคาร ลูกหนี้ฯลฯ) หนี้สิน(เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่าค้างจ่ายฯลฯ) +รายงายงบการเงิน(งบบริหาร) •จัดทำ ภงด.1,3,53,51,50, และ E-filling • นำส่งประกันสังคม

รับทำบัญชีรายเดือน (ปริมาณเอกสารมากขึ้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ปริมาณเอกสารต่อเดือน ค่าบริการรายเดือน(บาท) 1 ไม่เกิน 35 รายการ 2,500 2 ไม่เกิน 50 รายการ 4,000 3 ไม่เกิน 80 รายการ 6,000 4 ไม่กิน 100 รายการ 8,000 5 ไม่กิน 200 รายการ 9,000 •บันทึกรายการบัญชี •จัดทำสมุดบัญชีซื้อ ขายรับ-จ่ายเงิน •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เ •จัดทำ ภงด.1,3,53,51,50, และ E-filling • ประกันสังคม

รับทำบัญชีรายปี (ปริมาณเอกสารมากขึ้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ปริมาณเอกสาร ค่าบริการต่อปี(บาท) 1 ไม่เกิน 20 รายการ 4,000 บาท 2 ไม่เกิน 50 รายการ 8,000 บาท 3 ไม่เกิน 100 รายการ 12,000 บาท 4 ไม่เกิน 200 รายการ 20,000 บาท บริการดังนี้ •บันทึกรายการบัญชี •จัดทำสมุดบัญชีซื้อ ขายรับ-จ่ายเงิน •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เ • ภงด51,50, และ E-filling

ฟรีแลนซ์
APKBusiness

มุ่งเน้นคุณภาพ จัดทำตามมาตรฐาน เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (บริการปิดงบรายปี รายเดือน จัดทำและให้คำปรึกษาบัญชี ภาษีอากร พร้อมวิเคราะห์ธุรกิจ บริการจดทะเบียนนิติบุคคล )

01/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
25 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน