ทำเว็บไซต์ พร้อมใช้งาน (ใช้งานได้เลย เป็นไฟล์เว็บ)

✔️สร้างเว็บไซต์ โดย ฟรีแลนต์เต็มเวลาไม่มีงานประจำ ออกแบบเว็บไซต์ด้วย HTML CSS BOOTSTRAP เป็นไฟล์เว็บไซต์ใช้งานได้เลย - ผู้ว่าจ้าง เสนองาน ลักษณะเว็บไซต์ที่ความต้องการหรือตัวอย่างเว็บไซต์ที่ชอบ (เช่น ต้องการหน้าอะไรบ้าง เมนูอะไรบ้าง สินค้าคืออะไรเป็นต้น) - ฟรีแลนซ์ สรุปรายละเอียดงาน และเสนอราคา * มีแบบมือถือ รองรับทุกหน้าจอ * คิดราคาตามความยากง่ายของงาน # รับพัฒนาเว็บไซต์ทุกรูปแบบสอบถามได้ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. ออกแบบหน้าเว็บ เพิ่มจำนวนหน้าคิดราคา 500 บาท คิดตามจำนวนรายละเอียดของข้อมูลในแต่ล่ะหน้า 2. เขียนเว็บ เพิ่มหน้าล่ะ 500 บาท ตามรายละเอียดของข้อมูล 3. ฟีเจอร์/ระบบ เพิ่มจุดล่ะ 500 บาท ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำเว็บไซต์ พร้อมใช้งาน (ใช้งานได้เลย เป็นไฟล์เว็บ)

  • 1. ออกแบบลักษณะข้อมูล
  • 2. ออกแบบลักษณะเว็บไซต์
แพ็กเกจ
เว็บไซต์พร้อมใช้งาน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เว็บไซต์พร้อมใช้งาน 5-7 หน้า เช่น หน้าแรก หน้าสินค้า หน้าเกี่ยวกับเรา หน้าติดต่อเรา เป็นต้น

เว็บไซต์นำเสนอสินค้าหรือบริการ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

# หน้าหลัก -> เมนู สไลด์แบนเนอร์ สินค้า บริการหรือบทความล่าสุด เป็นต้น # หน้าสินค้าหรือบริการ -> แสดงสินค้าหรือบริการทั้งหมด หรือ แบ่งตามประเภท # หน้ารายละเอียดสินค้าหรือบริการ -> แสดง ราคา รีวิว ข้อมูลติดต่อสอบถามสั่งซื้อ # หน้าบทความ -> แสดงรายการบทความทั้งหมด # หน้ารายละเอียดบทความ -> แสดงรายละเอียดบทความ ปุ่มแชร์ # ระบบค้นหา -> ค้นหาสินค้าและบทความ # หน้าเกี่ยวกับเรา #หน้าติดต่อเรา -> แผนที่, ฝากข้อความในเว็บไซต์ # ระบบแอดมิน เพิ่ม ลบ แก้ไข สินค้าหรือบริการ ได้ตลอดเวลา

ฟรีแลนซ์
apidoh

ทำงานฟรีแลนต์ รับพัฒนาเว็บไซต์ แบบเต็มเวลา ไม่มีงานประจำ พร้อมให้บริการ ทุกวัน (Online 13.00-16.00 | 21.00 - 00.00)

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน