โปรเจคใหม่/แก้งาน Full Stack, C#, SQL-Server, .Net core, EF Core, Angular-TypeScript,

Full Stack: Web-App, API, Desktop-App, Database ออกแบบและพัฒนาระบบ แก้งาน C#, Angular-TypeScript, SQL-Server RXJS, BootStrap, HTML, CSS, MySQL, mongoDB, Zuul gateway, Identity Server

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ โปรเจคใหม่/แก้งาน Full Stack, C#, SQL-Server, .Net core, EF Core, Angular-TypeScript,

  • 1. วิเคราะห์ระบบงาน ออกมาเป็น project timeline ซึ่งจะแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงแผนการทำงานทั้งหมด
  • 2. Coding: เป็นส่วนการเขียนระบบขึ้นมาใหม่หรือแก้ไขระบบเดิม
แพ็กเกจ
Fix bug & Small Project
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ขอบเขตงานแพ็กเกจนี้คือ 4 วัน หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ระบบ ถึง ส่งงานพร้อมเอกสาร ไม่รวม Training สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. Source code 2. Technical document, user guide 3. Training 4. Bug fix un-limit (ถ้าสาเหตุของปัญหา ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ ตามที่ได้ระบุในสัญญา จะไม่ถึอว่าเป็น bug) 5. บริการอื่นๆ ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาของการจ้างงานครั้งนั้นๆ

2 Weeks Project
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ขอบเขตงานแพ็กเกจนี้คือ 14 วัน หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ระบบ ถึง ส่งงานพร้อมเอกสาร ไม่รวม Training สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. Source code 2. Technical document, user guide 3. Training 4. Bug fix un-limit (ถ้าสาเหตุของปัญหา ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ ตามที่ได้ระบุในสัญญา จะไม่ถึอว่าเป็น bug) 5. บริการอื่นๆ ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาของการจ้างงานครั้งนั้นๆ

1 Month Project Plus
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ขอบเขตงานแพ็กเกจนี้คือ 1 เดือน หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ระบบ ถึง ส่งงานพร้อมเอกสาร ไม่รวม Training สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. Source code 2. Technical document, user guide 3. Training 4. Bug fix un-limit (ถ้าสาเหตุของปัญหา ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ ตามที่ได้ระบุในสัญญา จะไม่ถึอว่าเป็น bug) 5. บริการอื่นๆ ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาของการจ้างงานครั้งนั้นๆ สำหรับโปรเจคระยะยาว(3 เดือนขึ้นไป): Rate per month: 35,000 ฿

ฟรีแลนซ์
เกียรติวัชร์

Full Stack, C#, Entity Framework, .Net Core, asp .Net, Windows Form, TypeScript, Angular, MSSQL, MongoDb, Git, TortoiseSVN, Azure-DevOps

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน