โปรเจคใหม่/แก้งาน Full Stack, C#, SQL-Server, .Net core, EF Core, Angular-TypeScript, abp Framework

0.0

Full Stack: Web-App, API, Desktop-App, Database ออกแบบและพัฒนาระบบ แก้งาน C#, Angular-TypeScript, abp Framework SQL-Server RXJS, BootStrap, HTML, CSS, MySQL, mongoDB, Zuul gateway, Identity Server

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ โปรเจคใหม่/แก้งาน Full Stack, C#, SQL-Server, .Net core, EF Core, Angular-TypeScript, abp Framework

  • 1. วิเคราะห์ระบบงาน ออกมาเป็น project timeline ซึ่งจะแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงแผนการทำงานทั้งหมด
  • 2. Coding: เป็นส่วนการเขียนระบบขึ้นมาใหม่หรือแก้ไขระบบเดิม

แพ็กเกจ ราคา โปรเจคใหม่/แก้งาน Full Stack, C#, SQL-Server, .Net core, EF Core, Angular-TypeScript, abp Framework

Fix bug & Small Project

฿4,000
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ขอบเขตงานแพ็กเกจนี้คือ 4 วัน หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ระบบ ถึง ส่งงานพร้อมเอกสาร ไม่รวม Training สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. Source code 2. Technical document, user guide 3. Training 4. Bug fix un-limit (ถ้าสาเหตุของปัญหา ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ ตามที่ได้ระบุในสัญญา จะไม่ถึอว่าเป็น bug) 5. บริการอื่นๆ ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาของการจ้างงานครั้งนั้นๆ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

2 Weeks Project

฿20,000
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ขอบเขตงานแพ็กเกจนี้คือ 14 วัน หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ระบบ ถึง ส่งงานพร้อมเอกสาร ไม่รวม Training สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. Source code 2. Technical document, user guide 3. Training 4. Bug fix un-limit (ถ้าสาเหตุของปัญหา ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ ตามที่ได้ระบุในสัญญา จะไม่ถึอว่าเป็น bug) 5. บริการอื่นๆ ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาของการจ้างงานครั้งนั้นๆ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

1 Month Project Plus

฿40,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ขอบเขตงานแพ็กเกจนี้คือ 1 เดือน หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ระบบ ถึง ส่งงานพร้อมเอกสาร ไม่รวม Training สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. Source code 2. Technical document, user guide 3. Training 4. Bug fix un-limit (ถ้าสาเหตุของปัญหา ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ ตามที่ได้ระบุในสัญญา จะไม่ถึอว่าเป็น bug) 5. บริการอื่นๆ ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาของการจ้างงานครั้งนั้นๆ สำหรับโปรเจคระยะยาว(3 เดือนขึ้นไป): Rate per month: 35,000 ฿


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!