รับถ่ายภาพสินค้า packshot (รีทัช-ไดคัท) เพื่อเพิ่มยอดขายและการโฆษณา

ถ่าย Product / Packshot / group shot สำหรับลงสื่อต่างๆ เช่น ทาง Social (ig, facebook, website) หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ - ถ่ายภาพ Product บนฉากขาว - ถ่ายภาพสินค้าขนาดเล็กบนพื้นขาว-ดำ - ไดคัทลงฉากขาว (ขาว100%) เหมาะสำหรับงานโชว์สินค้าในเว็บ - รีทัช (ฝุ่น/ปรับสี) - ส่งภาพเป็นไฟล์ .jpg จัดแสงถ่ายภาพในสตูดิโอ บริการด้วยความจริงใจ สร้างเอกลักษณ์ให้สินค้า จัดวางปรับทุกอารมณ์ภาพให้โทนสีสวยมีเรื่องราว - ถ่ายภาพบนพื้นขาว 1500 บาท หรือตามที่ตกลงกับลูกค้า - ถ่ายภาพจัดพร็อพราคาตามความยากง่าย หรือที่ตกลงกับลูกค้า - แก้ไขได้ 2 ครั้ง - พร้อมแก้ไขสีและรีทัชภาพ - เป็นกันเอง - คุยง่าย - ระยะเวลาตามจำนวนของงาน **ราคาอาจปรับเปลี่ยนตามลักษณะงานหรือความยากง่ายของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถ่ายภาพสินค้า packshot (รีทัช-ไดคัท) เพื่อเพิ่มยอดขายและการโฆษณา

  • 1. ลูกค้าชี้แจงรายละเอียดงานให้ชัดเจน *ก่อนเริ่มงานลูกค้าควรแจ้งรายละเอียดสิ่งที่ต้องการ หรือแนบภาพตัวอย่างชิ้นงานที่ต้องการ เพื่อให้งานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
  • 2. ชำระเงินผ่านระบบเพื่อล็อกคิวงาน ลูกค้าส่งสินค้ามาให้กับทางเรา
แพ็กเกจ
ถ่ายภาพสินค้าบนพื้นหลังขาว
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาพ 5 มุม แต่ล่ะมุมของสินค้าบนพื้นหลังสีขาว ไฟล์ Jpeg แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้ามีการแก้ไขงานอาจจะเพิ่มระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ถ้าต้องการภาพถ่ายแนวไหนสามารถแจ้งทีมงานก่อนได้

ถ่ายภาพสินค้าพร้อมพรอบเสริม
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ภาพ10ภาพ / 1 คอนเซปต์ 1.พรอบตกแต่งตามลักษณะสินค้า อุปกรณ์พรอบเสริมประกอบฉากต่างๆ 2.จัดแสงแต่งโทนสีสวยตามคอนเซปรีทัชละเอียดทุกรูป ไฟล์ Jpeg แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้ามีการแก้ไขงานอาจจะเพิ่มระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ถ้าต้องการภาพถ่ายแนวไหนสามารถแจ้งทีมงานก่อนได้

ฟรีแลนซ์
Anupap

ชื่อ ถวิล ถนัดงานด้านนการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ เช่น fashion packshot และงานด้าน graphic design

08/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน