รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท แก้ไข เกลาเนื้อหา เรียบเรียง และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

- รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท เช่น บทความ รายงาน นิยาย เรื่องสั้น รีวิว Resume CV ฯลฯ - ตรวจการสะกดคำ การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ โดยยึดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 - ตรวจการจัดวางข้อความหรือประโยค การใช้คำ การเว้นวรรค รวมถึงการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ - ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 5 วัน ในกรณีไม่เกิน 300 หน้า และในกรณี 300 หน้าขึ้นไป จะบวกเพิ่มระยะเวลาการทำงาน 1 วัน/50 หน้า - หากมีความต้องการอื่นๆ สามารถแจ้งได้ เช่น ต้องการให้วิจารณ์งานเขียน จัดหน้ากระดาษ เป็นต้น ราคาการพิสูจน์อักษร ขนาดกระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 เริ่มต้นหน้าละ 10 บาท หมายเหตุ หากมีการใช้คำเฉพาะ เช่น ศัพท์ทางการแพทย์ กฎหมาย ราชาศัพท์ เป็นต้น จะบวกเพิ่มหน้าละ 5 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท แก้ไข เกลาเนื้อหา เรียบเรียง และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

  • 1. 1. พูดคุยรายละเอียดงาน (ประเมินราคางาน กำหนดส่งงาน)
  • 2. 2. ชำระเงิน
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจการสะกดคำ เครื่องหมายสัญลักษณ์ และคำทับศัพท์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ต้นฉบับ (docx, pdf) แก้ไขการสะกดคำ วิจารณ์งานเขียน (บวกเพิ่ม 200 บาท) ราคาหน้าละ 10 บาท

พิสูจน์อักษร แก้ไขและเรียบเรียง ตรวจการสะกดคำ คำทับศัพท์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ การจัดวางข้อความหรือประโยค การใช้คำและการเว้นวรรค
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ต้นฉบับ (docx, pdf) แก้ไขการสะกดคำ เรียบเรียง เกลาเนื้อหาใหม่ วิจารณ์งานเขียน (บวกเพิ่ม 200 บาท) ราคาหน้าละ 15 บาท

ฟรีแลนซ์
Jiranan

เริ่มต้นจากการเป็นคนรักการอ่าน ต่อมาจึงสนใจด้านการเขียน และด้วยอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ทำให้ต้องคลุกคลีอยู่กับเอกสารทางวิชาการอยู่บ่อยครั้ง

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน