ทำโมเดล 3D, 3D โมเดลการ์ตูน,

รับทำ 3D สำหรับ render เป็นภาพประกอบ 3D, ภาพประกอบ 3D สำหรับงานวิชาการ งานวิทยาศาตร์ 3D โมลเดลสำหรับงาน 3d Printing, ขึ้นโมเดลตัวละครเต็มตัว หรือบางส่วน จากตัวการ์ตูนจากแบบที่ลูกค้าร่าง หรือออกแบบไว้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำโมเดล 3D, 3D โมเดลการ์ตูน,

  • 1. ตกลงรายละเอียดตัวงาน ตามความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน
  • 2. ตัดสินใจตกลงจ้างาน
แพ็กเกจ
3DPackshot
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ภาพ Render ของชิ้นงานในนามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .png .tiff .psd ตามความต้องการของลูกค้า

3DCharacter/ 3D Model
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ภาพ Render ของชิ้นงานในนามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .png .tiff .psd ตามความต้องการของลูกค้า - 3d Model file ของชิ้นงานในนามสกุลไฟล์ .obj .stl .x3d หรืออื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
อณัฐวิดา

มีประสบการณ์การทำภาพประกอบสามิติ 3d illustration, เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ จึงเข้าใจการออกแบบโมเดลสำหรับการพิมพ์สามมิติ (3d printing) ศึกษาปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ (วิทยาศาสตร์) ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมการแพทย์ สามารถฟังยรีฟงานภาพประกอบทางวิชาการได้อย่างเข้าใจ

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน