รับรีวิว อาหาร / ร้านอาหาร / ที่พัก ลงสื่ออนไลน์ (Facebook, Pantip etc.)

รีวิวอาหาร / ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / ที่พัก พร้อมถ่ายรูปและเขียนบทความสำหรับทำ 'Content' - ระบุความต้องการเกี่ยวกับงานได้ - ทำงานให้ทั้งถ่ายภาพ และงานเขียน - แก้ไขงานตามตกลง จนกว่าจะพอใจ - รีวิวตามความเป็นจริง ไม่เน้นขายของมาก **นำเสนอข้อดีของสินค้าเป็นหลัก** ' เราเน้นทำงานตาม Passion ของเราเป็นหลัก ' ทำเต็มที่และพยายามทำดีที่สุดในทุกผลงาน (ยอดแชร์กระทู้สูงสุด 4.6K และแชร์ต่อจาก หน้าแฟนเพจพันทิปอีก 700+ ไลค์อีก 2.8K ) ' กระทู้ได้รับเลือกเป็น Pantip Pick 2 ปี ' สามารถขอดูผลงานก่อนได้ทุกช่องทาง - เรามีข้อมูลหลังบ้านของแต่ละคอนเทนต์ส่งให้ - Media Report ให้หลังจบงานทุกครั้ง สื่อที่ผู้ว่าจ้างจะได้ลงสำหรับงานรีวิว (ขึ้นอยู่กับงาน) - Facebook Fanpage - Pantip - Wongnai - Twitter - Application Retty + Instagram Story (วันถ่ายงาน) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - หากรีวิวนอกสถานที่มีค่าเดินทาง คิดตามค่าเดินทางจริง * ค่าบริการไม่รวมค่าอาหารที่ทางร้านให้รีวิวนะคะ *

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับรีวิว อาหาร / ร้านอาหาร / ที่พัก ลงสื่ออนไลน์ (Facebook, Pantip etc.)

  • 1. รับบรีพ : ตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรีวิวสินค้า / บริการ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงานและกลุ่มเป้าหมาย
  • 2. ส่งข้อมูล : ผู้ว่าจ้างส่งรายละเอียดข้อมูล / สินค้าให้กับเรา
ผู้ติดตาม
Methasway
Methasway
2K
แพ็กเกจ
Review : อาหารหรือสินค้าแบบส่งมาให้
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

(1) บทความเขียนรีวิวสินค้า / บริการตามข้อตกลง จำนวน 1 บทความหรือประมาณ 1 หน้ากระดาษ ภาพประกอบบทความ 5-10 รูปเท่านั้น (2) ลงสื่อของผู้รีวิว : Facebook / Twitter (3) สื่อประเภทอื่น : Pantip *กรณีต้องการรูปไม่มีเครดิต เพื่อไปใช้งานกรุณาแจ้งก่อน* *ค่าบริการไม่รวมค่าอาหารที่ทางร้านให้รีวิวนะคะ*

Review : ร้านอาหาร สถานที่เที่ยว ที่พัก ในกรุงเทพ/นนทบุรี
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

(1) บทความเขียนรีวิวสินค้า / บริการตามข้อตกลง จำนวน 1 บทความหรือประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ เหมาะสำหรับร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เฉพาะสถานที่ในกทม.และนนทบุรี (2) ภาพถ่ายพร้อมแต่งภาพสำหรับโพสต์ ภาพประกอบบทความจำนวน 10 ภาพขึ้นไป (3) ลงสื่อของผู้รีวิว : Facebook / Twitter (4) สื่อประเภทอื่น : Pantip / Wongnai / Retty *กรณีต้องการรูปไม่มีเครดิต เพื่อไปใช้งานกรุณาแจ้งก่อน* *ค่าบริการไม่รวมค่าอาหารที่ทางร้านให้รีวิวนะคะ*

Review : ร้านอาหาร สถานที่เที่ยว ที่พัก ต่างจังหวัด
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

(1) บทความเขียนรีวิวสินค้า / บริการตามข้อตกลง จำนวน 1 บทความหรือประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ เหมาะสำหรับร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ในเขตต่างจังหวัด (2) ภาพถ่ายพร้อมแต่งภาพสำหรับโพสต์ ภาพประกอบบทความจำนวน 10 ภาพขึ้นไป (3) ลงสื่อของผู้รีวิว : Facebook / Twitter (4) สื่อประเภทอื่น : Pantip / Wongnai / Retty *หมายเหตุ : ราคาไม่รวมค่าเดินทางตามจริง ผู้รีวิวมีรถส่วนตัว* *กรณีต้องการรูปไม่มีเครดิต เพื่อไปใช้งานกรุณาแจ้งก่อน* *ค่าบริการไม่รวมค่าอาหารที่ทางร้านให้รีวิวนะคะ*

ฟรีแลนซ์
Methavee

ผู้จัดการแบรนด์สินค้า สามารถปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านการตลาดได้ สนใจงานภาพถ่ายและงานเขียนเป็นหลัก และมีความรู้งานด้านกราฟฟิค

07/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน