รีวิวอาหาร / รีวิวร้านอาหาร / รีวิวที่พัก ลงสื่อออนไลน์ (Facebook Page, Pantip etc.)

รีวิวอาหาร / ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / ที่พัก พร้อมถ่ายรูปให้ และเขียนบทความสำหรับทำ 'Content' - ระบุความต้องการเกี่ยวกับงานได้ - ทำงานให้ทั้งถ่ายภาพ และงานเขียน - แก้ไขงานตามตกลง จนกว่าจะพอใจ - ไม่จำกัดจำนวนคำ ขึ้นอยู่กับความสนใจ และความหลากหลาย - รีวิวตามความเป็นจริง ไม่เน้นขายของมาก เน้นความธรรมชาติ **นำเสนอข้อดีของสินค้าเป็นหลัก** ' เราเน้นทำงานตาม Passion ของเราเป็นหลัก ' ทำเต็มที่และพยายามทำดีที่สุดในทุกผลงาน (ยอดแชร์กระทู้สูงสุด 4.6K และแชร์ต่อจาก หน้าแฟนเพจพันทิปอีก 700+ ไลค์อีก 2.8K ) ' กระทู้ได้รับเลือกเป็น Pantip Pick 2 ปี ' สามารถขอดูผลงานก่อนได้ทุกช่องทาง โดยระบุได้ว่าอยากดูงานรีวิวประเภทใด สื่อที่ผู้ว่าจ้างจะได้ลงสำหรับงานรีวิว (ขึ้นอยู่กับงาน) - Facebook Fanpage - Instagram + Instagram Story (วันถ่ายงาน) - Google Review - Wongnai - Pantip (+300) - Website รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - กรณีรีวิวต่างจังหวัด คิดค่าเดินทางตามจริง * ค่าบริการไม่รวมค่าอาหารที่ทางร้านให้รีวิวนะคะ *

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รีวิวอาหาร / รีวิวร้านอาหาร / รีวิวที่พัก ลงสื่อออนไลน์ (Facebook Page, Pantip etc.)

  • 1. รับบรีพ : ตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรีวิว วัน เวลาที่สะดวก และค่าใช้จ่ายสำหรับรีวิว
  • 2. เสนอราคา : ทางผู้รับจ้างเปิดใบเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา และชำระเงิน
ผู้ติดตาม
Methasway
Methasway
3K
เว็บไซต์
Pantip
Wongnai
Google Maps
Website
แพ็กเกจ
PACKAGE A : Photo Review
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

(1) รีวิวประเภทบทความประกอบภาพ (2) ภาพประกอบรีวิว 10 - 30 ภาพ ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของเมนูอาหาร (3) บทความรีวิวตามสไตล์ของเพจ - Facebook Page - Instagram - Google Review - Wongnai Review *ค่าบริการไม่รวมค่าอาหารสำหรับรีวิวนะคะ *เขียนบทความลง Pantip ค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาท *Boost Post ค่าบริการ 20% *กรณีเดินทางต่างจังหวัดคิดค่าบริการตามจริง *ต้องการใช้รูปเพื่อทำการโฆษณาในเพจโดยไม่มีเครดิตภาพ กรุณาแจ้งก่อนเริ่มงานเท่านั้นนะคะ

PACKAGE B : Video Mood
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

(1) รีวิวประเภทบทความ ประกอบวิดีโอบรรยากาศร้านและอาหาร (2) วิดีโอบรรยากาศร้านและอาหาร 1 - 2 นาที (3) บทความรีวิวตามสไตล์เพจ - Facebook Page - Instagram (4) เพลงประกอบวิดีโอแบบฟรี *ค่าบริการไม่รวมค่าอาหารสำหรับรีวิวนะคะ *Boost Post ค่าบริการ 20% *กรณีเดินทางต่างจังหวัดคิดค่าบริการตามจริง *ต้องการใช้สื่อเพื่อทำการโฆษณาในเพจโดยไม่มีเครดิต กรุณาแจ้งก่อนเริ่มงานเท่านั้นนะคะ

ฟรีแลนซ์
Methavee

Online Content Marketing รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านการตลาด สนใจงานภาพถ่าย และงานเขียนเป็นหลัก มีความรู้งานด้านกราฟฟิค

07/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
27 ครั้ง
ขายได้
42 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน