วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ(Data Visualization with Power BI)

0

จาก Raw Data สู่ Data Visualization โดยใช้ Microsoft Power BI ทั้ง Cleansing data, ออกแบบ Dashboard, วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ แนะนำ Solution หรือ Action ในแงมุมธุรกิจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ(Data Visualization with Power BI)

  • 1. ติดต่อผู้ว่าจ้างเพื่ออธิบายรายละเอียดงาน และรูปแบบการนำเสนอที่ต้องการ
  • 2. ผู้ว่าจ้างต้องให้ชุดข้อมูล หรือ Raw Data โดยข้อมูลที่ไม่เรียบร้อยอาจมีผลต่อระยะเวลาในการจัดทำ
แพ็กเกจ
Data Visualization฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

การ Clean ข้อมูล ออกแบบ Dashboard สร้าง Data Visualization วิเคราะห์และสรุปผล โดยสามารถปรับแก้ได้ตลอดการทำงาน ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย และจำนวนหน้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!