แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทย

0

รับแปลเอกสารทางกฎหมาย อาทิ เช่น สัญญาทางกฎหมาย หรือ เขียนหนังสือบอกกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ให้จัดทำข้อบังคับ การดำเนินการภายในองค์กรให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ จะเป็นการแปลเอกสารทั่วไปที่ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย เช่น บทความ, ข้อความ หรือจะเป็นการแปลหนังสือก็รับนะคะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทย

  • 1. ส่งเอกสารทางกฎหมายที่ต้องการจะให้แปล
  • 2. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคา โดยพิจารณาจากเนื้อหาและกำหนดระยะเวลา
แพ็กเกจ
฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.ราคางาน (คิดตามหน้าเอกสาร) + เนื้อหาของเอกสาร 2. กำหนดเวลา 3. ไฟล์งาน รายละเอียดค่าจ้างสามารถพูดคุยตกลง และปรับเปลี่ยนได้ เพราะจะคิดค่าจ้างจากเนื้อหาของงาน + ระยะเวลาที่กำหนด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Amolnut
Amolnut

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) , เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) , นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, ใบอนุญาตว่าความ และมีประสบการณืการสอนทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาการ และทางด้านปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) , เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) , นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, ใบอนุญาตว่าความ และมีประสบการณืการสอนทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาการ และทางด้านปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
4 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!