ล่าม Thai/Eng , Eng/Thai

ขายได้ 3 ครั้ง
5.0

ทีมงานล่าม Thai/Eng , Eng/Thai ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน Simultaneous Interpreter (ล่ามแปลฉับพลัน) Consecutive Interpreter (ล่ามแปลตาม) Whispering Interpreter (ล่ามกระซิบ) ------------------------------------------------------------------------------ ล่ามกระทรวงที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆให้ความไว้วางใจ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สหรัฐอเมริกา และ World Bank ----------------------------------------------------------------------------------- ล่ามที่ถูกคัดเลือกให้แปลเสียงจากอังกฤษเป็นไทยให้ Jackson Wang

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ ล่าม Thai/Eng , Eng/Thai

  • 1. รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า วัน เวลา ทำงาน อื่นๆ
  • 2. ประเมินค่าใช้จ่ายในการเป็นล่าม (ค่าเดินทาง หรือที่พัก)

แพ็กเกจ ราคา ล่าม Thai/Eng , Eng/Thai

คิวรายชั่วโมง

฿2,600
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คิวรายชั่วโมง(2,600 บาท/1 ชั่วโมง) ล่ามแปลภาษา Thai/Eng , Eng/Thai ไม่รวมค่าที่พักและเดินทาง (กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

คิวครึ่งวัน

฿6,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คิวครึ่งวัน (6,500 บาท/1 คิว) - คิวเช้า 8.00 - 12.00 - คิวบ่าย 13.00 - 16.00 ล่ามแปลภาษา Thai/Eng , Eng/Thai ไม่รวมค่าที่พักและเดินทาง (กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

คิวเต็มวัน

฿13,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คิวเต็มวัน (13,000 บาท/1 วัน) เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 -16.00 (พัก 1 ชั่วโมง) ล่ามแปลภาษา Thai/Eng , Eng/Thai ไม่รวมค่าที่พักและเดินทาง (กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!