ล่าม Thai/Eng , Eng/Thai

5.0
ขายได้ 1 ครั้ง

ทีมงานล่าม Thai/Eng , Eng/Thai ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน Simultaneous Interpreter (ล่ามแปลฉับพลัน) Consecutive Interpreter (ล่ามแปลตาม) Whispering Interpreter (ล่ามกระซิบ) ------------------------------------------------------------------------------ ล่ามกระทรวงที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆให้ความไว้วางใจ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สหรัฐอเมริกา และ World Bank ----------------------------------------------------------------------------------- ล่ามที่ถูกคัดเลือกให้แปลเสียงจากอังกฤษเป็นไทยให้ Jackson Wang

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ล่าม Thai/Eng , Eng/Thai

  • 1. รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า วัน เวลา ทำงาน อื่นๆ
  • 2. ประเมินค่าใช้จ่ายในการเป็นล่าม (ค่าเดินทาง หรือที่พัก)
แพ็กเกจ
คิวรายชั่วโมง฿ 2,600
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คิวรายชั่วโมง(2,600 บาท/1 ชั่วโมง) ล่ามแปลภาษา Thai/Eng , Eng/Thai ไม่รวมค่าที่พักและเดินทาง (กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
คิวครึ่งวัน฿ 6,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คิวครึ่งวัน (6,500 บาท/1 คิว) - คิวเช้า 8.00 - 12.00 - คิวบ่าย 13.00 - 16.00 ล่ามแปลภาษา Thai/Eng , Eng/Thai ไม่รวมค่าที่พักและเดินทาง (กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
คิวเต็มวัน฿ 13,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คิวเต็มวัน (13,000 บาท/1 วัน) เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 -16.00 (พัก 1 ชั่วโมง) ล่ามแปลภาษา Thai/Eng , Eng/Thai ไม่รวมค่าที่พักและเดินทาง (กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
ปัจฐมาศ
ปัจฐมาศ

ประสบการณ์งานวิจัยและการตลาดมากกว่า 15 ปี ยินดีให้คำปรึกษา แก้ไข งานวิจัย และแผนการตลาดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และ Branding(กรารสร้างแบรนด์)สำหรับภาคธุรกิจ "รับงานด่วน"

ประสบการณ์งานวิจัยและการตลาดมากกว่า 15 ปี ยินดีให้คำปรึกษา แก้ไข งานวิจัย และแผนการตลาดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และ Branding(กรารสร้างแบรนด์)สำหรับภาคธุรกิจ "รับงานด่วน"

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
1 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
3 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!