รับตรวจคำผิดงานเขียนทุกประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบคำผิดในงานเขียน โดยรายละเอียดดังนี้ 1. ราคาหน้าละ 10-40 บาท (A4 ฟอนต์ Cordia New ขนาด 16 pt หรือ Time New Roman ขนาด 12 pt) 2. ไฟล์ Word (docx) สามารถแก้ไขแบบ Track Changes / ถ้าเป็นไฟล์ PDF จะเป็นการไฮไลต์เท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจคำผิดงานเขียนทุกประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคางาน
  • 2. พูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดงาม
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด เครื่องหมาย คำทับศัพท์ (ยึดจากบัณฑิตยสถานหรือตามสากลนิยมแล้วแต่ผู้ว่าจ้างค่ะ) ราคาเริ่มต้น 250 บาท (10 บาท ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ Cordia New ขนาด 16 pt หรือ ฟอนต์ Time new roman ขนาด 12 pt)

ฟรีแลนซ์
Katesurintorn

จบปริญญาตรีกฎหมาย และปริญญาโทกฎหมายการเงิน (ธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์) ค่ะ เป็นนักอ่าน และมีทักษะในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ

12/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
18 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน