รับออกแบบและประมาณราคางานไฟฟ้า, สื่อสาร, สุขาภิบาล และปรับอากาศ ประเภทร้าน ร้านอาหาร โรงงาน ฯลฯ

จบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยของรัฐ ตลอดระยะเวลา 15 ปี มีประสบการณ์การทำงานทั้งงานออกแบบ และควบคุมงานภาคสนาม มีผลงานทั้งของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 โครงการ ผลงานออกแบบส่วนใหญ่ประกอบด้วย โรงงาน, ร้านค้า, ตึกสำนักงาน, ที่พักอาศัย, ร้านอาหาร ฯลฯ โครงการที่ทำอยู่ปัจจุบันคือ ออกแบบงานระบบส่วนของร้านอาหาร ร้านกาแฟ และพื้นที่ให้เช่าชั้น2,3 ของโรงแรม Nikko Hotel ในซอยทองหล่อ และออกแบบงานระบบของช็อปยูนิโคล่ ลาซาล อเวนิว ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบและประมาณราคางานไฟฟ้า, สื่อสาร, สุขาภิบาล และปรับอากาศ ประเภทร้าน ร้านอาหาร โรงงาน ฯลฯ

  • 1. ระบบไฟฟ้า - ออกแบบแผนผังระบบไฟฟ้า สื่อสาร พร้อมเซ็นรับรอง - ออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งาน - จัดวางระบบเต้ารับไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการใช้งาน - ออกแบบระบบไฟฟ้าฉุกเฉินในพื้นที่ที่บังคับตามกฎหมาย - ออกแบบระบบกระจายเสียงภายในร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ - ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - ออกแบบระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ - จัดทำตารางโหลดไฟฟ้า พร้อมรายการคำนวณ
  • 2. ระบบเครื่องกล - ออกแบบแผนผังระบบสุขาภิบาล ระบบแก๊สLPG ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมเซ็นรับรอง - ออกแบบระบบน้ำดี - ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย - ออกแบบระบบแก๊สLPG สำหรับร้านอาหาร - ออกแบบระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ - ออกแบบระบบดับเพลิง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สามารถแก้ไขงานออกแบบให้ถูกต้องตามหน้างานจริงพร้อมเป็นที่ปรึกษางานออกแบบ ทั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลเพื่อให้เหมาะสมตามฟังก์ชันการใช้งาน

ฟรีแลนซ์
อัครพงศ์

วิศวกรงานระบบ ตลอดระยะเวลา 15 ปี มีประสบการณ์การทำงานทั้งงานออกแบบ และควบคุมงานภาคสนาม มีผลงานทั้งของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 โครงการ

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน