รับปรึกษาวางแผนการเงินครบวงจร

เราคือผู้ช่วยวางแผนการเงินให้คุณมีสุขภาพการเงินฟิต มั่งคั่งอย่างมั่นคง เพื่อความสุขทุกช่วงชีวิต เช่น แผนเกษียณ แผนการศึกษาบุตร แผนคุ้มครองธุรกิจ แผนมรดก แผนบริหารภาษี แผนสวัสดิการ ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันภัยฮาลาล ประกันกลุ่ม ประกัน Keyman ประกันวินาศภัย กองทุนรวม แผนการเงินต่าง ๆ จะออกแบบให้เหมาะสมกับลุกค้าแต่ละอาชีพ ไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือน ข้าราชการ ผู้ประกอบการอิสระ นักธุรกิจ ทั้งชายหญิง หรือเพศที่สาม แต่ละช่วงวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน วัยเกษียณ จะ Gen B หรือ X หรือ Y หรือ Z ก็จำเป้นต้องต้องแผนการเงิน วางแผนการเงิน เท่ากับ วางแผนชีวิต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาวางแผนการเงินครบวงจร

  • 1. พูดคุยถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของลูกค้า และขอบเขตการทำงานของที่ปรึกษา
  • 2. ชำระค่าบริการผ่านแพลตฟอร์ม
แพ็กเกจ
แพคเกจ A - เกษียณอุ่นใจ Happy Retirement
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รายงานวิเคราะห์สุขภาพการเงิน งบการเงิน แผนปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการเกษียณ แหล่งการออมลงทุน ควบคู่แผนการบริหารความเสี่ยง การบริหารภาษี มีเงินบำนาญใช้เพียงพอตามไลฟ์สไตล์ตนเอง ครอบคลุมแผนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

แพคเกจ B - กองทุนการศึกษา Happy Education
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รายงานวิเคราะห์สุขภาพการเงิน งบการเงิน แผนปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาของบุตร ถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท แหล่งการออมลงทุน ควบคู่แผนการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมแผนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

แพคเกจ C - คุ้มครองธุรกิจและแผนมรดก Happy Income Protection and Inheritance plan
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รายงานวิเคราะห์สุขภาพการเงิน งบการเงิน แผนปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายคุ้มครองรายได้ คุ้มครองธุรกิจ และวางแผนการส่งมอบมรดก โดยไม่ต้องเสียภาษี ควบคู่แผนการบริหารความเสี่ยง

ฟรีแลนซ์
อคิราภ์พร

ตัวแทนผู้ให้บริการวางแผนการเงินภายใต้บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เช่น แผนเกษียณ การศึกษาบุตร คุ้มครองธุรกิจ มรดก บริหารภาษี สวัสดิการ ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันภัยฮาลาล ประกันกลุ่ม ประกันวินาศภัย กองทุนรวม มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องจาก คปภ. และ กลต.

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน