Design PowerPoint - Animation PowerPoint สไลด์นำเสนองานมืออาชีพ

บริการจัดทำ PowerPoint ให้กับนักศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือ Startup ที่ต้องการเสริมภาพลักษณ์ Presentation ให้มืออาชีพมากยิ่งขึ้น ผ่านการ Design Color Tone and Animation ภายใน PowerPoint ซึ่งจะออกแบบโดยใช้ PPT ควบคู่กับ PS เพื่อให้งานออกมาดูดีที่สุด และรวดเร็วที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Design PowerPoint - Animation PowerPoint สไลด์นำเสนองานมืออาชีพ

  • 1. รับเนื้อหาและความต้องการจากลูกค้า
  • 2. นำเสนอราคา
แพ็กเกจ
Presentation 01
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.Presentation 10 สไลด์ 2.ไฟล์ PowerPoint พร้อมไฟล์ PDF 3.แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง (after 1 edit +100) 4.ระยะเวลาการส่งงานที่รวดเร็ว ภายใน 1-2 วัน ⌛️ urgent work +100

Presentation 02
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.Presentation 20 สไลด์ 2.ไฟล์ PowerPoint พร้อมไฟล์ PDF 3.แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง (after 1 edit +100) 4.ระยะเวลาการส่งงานที่รวดเร็ว ภายใน 2-3 วัน ⌛️ urgent work +100

ฟรีแลนซ์
Nattanan

Creative Design มีประสบการณ์การแข่ง Stratup เข้ารอบระดับประเทศ และเชี่ยวชาญการทำ PowerPoint ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
19 ครั้ง
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน