ออกแบบอาคาร, ร้านค้า, พร้อมเขียนแบบก่อสร้าง

5
ขายได้ 3 ครั้ง

- สถาปนิกจะออกแบบอาคารโดยมีคุณเป็นโจทย์หลัก เช่น คุณมีอุปนิสัยเป็นอย่างไร เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในการออกแบบอาคารให้ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของคุณมากที่สุด อาคารแต่ละหลังจะแสดงความเป็นตัวตนของคุณมากที่สุด เมื่อคุณจินตนาการอาคารในฝันอย่างไร เราจะนำจินตนาการนั้นออกมาเป็นรูปธรรมโดยใช้ภาษาสถาปัตยกรรมที่คุณเป็นคนกำหนดเอง - สถาปนิกจะสร้างภาพจำลอง 3มิติ โดยใช้โปรแกรม Sketchup ปั้นภาพเสมือนจริงให้คุณเห็นภาพที่ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดก่อนก่อสร้างอาคาร - จากภาพ 3มิติ สถาปนิกจะเขียนแบบก่อสร้าง 2มิติ เพื่อให้คุณสามารถนำแบบอาคารในฝันที่สามารถสร้างจริงได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบอาคาร, ร้านค้า, พร้อมเขียนแบบก่อสร้าง

  • 1. สอบถามข้อมูลอาคารของลูกค้าที่อยากให้สถาปนิกออกแบบคืออาคาารประเภทไหน เช่น บ้าน ร้านค้า อาคารเก่า เป็นต้น
  • 2. สอบถามความชอบของลูกค้า สไตล์ รายละเอียดที่อยากให้มีในอาคาร ข้อมูลที่ตั้งอาคาร ข้อมูลโฉนดที่ดิน เพื่อประกอบการเขียนแบบและออกแบบผังบริเวณขอบเขตอาคาร อุปนิสัยที่ส่งผลต่อการใช้งานอาคาร เช่น อยากให้ออกแบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2ห้องน้ำ พักอาศัย 3คน ชอบทำกับข้าว ชอบปลูกผัก ชอบสไตล์มินิมอล เรียบง่าย เป็นต้น
แพ็กเกจ
รีโนเวทอาคาร฿ 25,000
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

1.สถาปนิกจะออกแบบรีโนเวทอาคารใหม่ทุกหลัง โดยมีคุณเป็นโจทย์หลักในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยในอาคารให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ 2.สถาปนิกจะขึ้นภาพ3มิติ perspective เพื่อให้คุณจะได้เห็นภาพเสมือนจิงก่อนการก่อสร้าง 3.คุณจะได้ไฟล์งานเขียนแบบรื้อถอน-ก่อสร้าง ขนาดหน้ากระดาษ A3 จำนวน 1 ไฟล์ (โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 40-50 หน้า) เพื่อนำไปยื่นอนุญาตก่อสร้างในอนาคต ไฟล์งานเขียนแบบก่อสร้างประกอบด้วย 3.1 แบบสถาปัตยกรรม 3.2 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 3.3 แบบวิศวกรรมไฟฟ้า 3.4 แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
บ้านชั้นเดียว ฿ 27,000
ระยะเวลาในการทำงาน 50 วัน

1.สถาปนิกจะออกแบบบ้านชั้นเดียวใหม่ทุกหลัง โดยมีคุณเป็นโจทย์หลักในการออกแบบ 2.สถาปนิกจะขึ้นภาพ3มิติ perspective เพื่อให้คุณจะได้เห็นภาพเสมือนจิงก่อนการก่อสร้าง 3.คุณจะได้ไฟล์งานเขียนแบบก่อสร้าง ขนาดหน้ากระดาษ A3 จำนวน 1 ไฟล์ (โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 40-50 หน้า) เพื่อนำไปยื่นอนุญาตก่อสร้างในอนาคต ไฟล์งานประกอบด้วย 3.1 แบบสถาปัตยกรรม 3.2 แบบโครงสร้าง 3.3 แบบไฟฟ้า 3.4 แบบสุขาภิบาล 4. สถาปนิกจะเซ็นรับรองงานออกแบบอาคาร (ตามข้อกำหนดของกฎหมายควบคุมอาคาร ) 5. ไฟล์ใบรับรองจากสภาสถาปนิก


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
บ้าน2ชั้น ฿ 35,000
ระยะเวลาในการทำงาน 65 วัน

1.สถาปนิกจะออกแบบบ้านใหม่ทุกหลัง โดยมีคุณเป็นโจทย์หลักในการออกแบบ 2.สถาปนิกจะขึ้นภาพ3มิติ perspective เพื่อให้คุณจะได้เห็นภาพเสมือนจิงก่อนการก่อสร้าง 3.คุณจะได้ไฟล์งานเขียนแบบก่อสร้าง ขนาดหน้ากระดาษ A3 จำนวน 1 ไฟล์ (โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 50 หน้า) เพื่อนำไปยื่นอนุญาตก่อสร้างในอนาคต ไฟล์งานประกอบด้วย 3.1 แบบสถาปัตยกรรม 3.2 แบบโครงสร้าง 3.3 แบบไฟฟ้า 3.4 แบบสุขาภิบาล 4. สถาปนิกจะเซ็นรับรองงานออกแบบอาคาร 5. ไฟล์ใบรับรองจากสภาสถาปนิก


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!