งานออกแบบงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ

- งานออกแบบงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ - งานเขียนแบบ Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร สุขาภิบาล ดับเพลิง และปรับอากาศ - งานถอดแบบประมาณราคางานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและระบบปรับอากาศ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานออกแบบงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ

  • 1. รับข้อมูล คำนวนและประมาณการเวลาที่ใช้ในการทำงาน พร้อมแจ้งราคามูลค่างาน
  • 2. ตกลงรับงานเริมดำเนินการทำงาน พร้อมวางรายละเอียดงานงานที่จะมี พร้อมส่งความคืบหน้า
แพ็กเกจ
งานเขียนแบบและงานออกแบบ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

-ไฟล์ Autocad - ไฟล์ PDF - ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวกับงาน -ปริ้นข้อมูลส่งให้ 1 ชุด - เอกสารอื่นๆที่เกียวข้อง

งานประมาณราคางานระบบไฟฟ้า สื่อสาร สุขาภิบาล ดับเพลิงและปรับอากาศ
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

-ใบแสดงปริมาณและราคา -Back up sheet - ไฟล์ประกอบต่างๆ

งานเขียนแบบระบบไฟฟ้าสื่อสาร สุขาภิบาล ดับเพลิงและปรับอากาศ
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

-ไฟล์ Autocad - ไฟล์ PDF - ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวกับงาน -ปริ้นข้อมูลส่งให้ 1 ชุด - เอกสารอื่นๆที่เกียวข้อง

ฟรีแลนซ์
บุญเลิศ

วิศวกรไฟฟ้า ระดับสามัญวิศวกร ประสบการทำงานด้านงานรับเหมาก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้าเครื่องมากกว่า 20 ปี - งานเขียนแบบ งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ปรับอากาศ - งานออกแบบระบบไฟฟ้าสื่อสาร พร้อมเซ็นต์รับรองแบบ - งานประมาณราคางานระบบไฟฟ้า สื่อสาร สุขาภิบาล ดับเพลิง และปรับอากาศ

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน