ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย

0

ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งทางอาญารวมทั้งแนวทางในการต่อสู้คดีหรือเจรจาหาข้อยุติและให้บริการรีวิวสัญญาตรวจสัญญาและร่างสัญญา รวมทั้งให้คำแนะนำในทางปฏิบัติเช่นในการร้องทุกข์ในการกล่าวโทษต่อผู้กระทำความผิดในชั้นสอบสวนต่อพนักงานสอบสวน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย

  • 1. แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
  • 2. อัพโหลดหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารต่างๆ
แพ็กเกจ
ปรึกษาข้อกฎหมาย฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

จะได้รับคำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องที่ปรึกษาเพื่อคลี่คลายปัญหาของท่าน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
รีวิวสัญญาตรวจร่างสัญญา฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ตรวจสอบความเสี่ยง และความเสียหายของท่านหากได้มีการตกลงเข้าทำสัญญาฉบับร่างซึ่งคู่สัญญาส่งมอบให้ท่านเพื่อลงนามและผูกพันตามสัญญา


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ส่งหนังสือทวงถาม฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ส่งหนังสือทวงถาม เนื่องจากลูกหนี้ค้างชำระหนี้ และมีความประสงค์จะทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้เบื้องต้นก่อนฟ้องคดี


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
อดุลย์พร
อดุลย์พร

ปรึกษาหาปัญหาข้อกฎหมาย แพ่ง อาญา และแนวทางการต่อสู้คดี ร่วมทั้ง ตรวจสัญญา ร่างสัญญา

ปรึกษาหาปัญหาข้อกฎหมาย แพ่ง อาญา และแนวทางการต่อสู้คดี ร่วมทั้ง ตรวจสัญญา ร่างสัญญา

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!