ออกแบบสถาปัตถ์กรรมภายใน ภายนอก โครงสร้าง เขียนแบบอาคาร สำหรับยื่นขอใบอนุญาตฯ

ออกแบบ-เขียนแบบอาคาร สำหรับก่อสร้างและยื่นขอใบอนุญาตฯ เขียนแบบก่อสร้างคุณภาพ อาคารทุกประเภท พร้อมปลูกสร้าง พูดคุย/สอบถามได้เลยครับ พิเศษ!!! สำหรับท่านที่ใช้บริการ รับปรึกษางานก่อสร้างฟรีจนกว่างานก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ ดูความถูกต้องของการก่อสร้างให้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อวัสดุ ปริมาณวัสดุที่ใช้ ความถูกต้องในงานก่อสร้าง ตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกร/สถาปนิกแห่งประเทศไทย จันทราภา บุญตันตราภิวัฒน์ ภ-สถ 16568 ศุภกิต บุญตันตราภิวัฒน์ ภย 64096

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสถาปัตถ์กรรมภายใน ภายนอก โครงสร้าง เขียนแบบอาคาร สำหรับยื่นขอใบอนุญาตฯ

  • 1. 1. ตกลงความต้องการเบื้องต้น ประมาณราคาก่อสร้าง
  • 2. 2. ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์งาน เป็นไฟล์ .DWG หรือ .JPEG หรือ .PDF หรืออื่นๆ (ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่มีแบบแปลน ให้แจ้งรายละเอียดของการก่อสร้างโดยละเอียด)
แพ็กเกจ
ออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมเซ็นรับรอง ตร.ม.ละ 30 บาท ลูกค้ามีแบบแปลน-รูปทรง-รูปด้านอาคารแล้ว สำหรับอาคารไม่เกิน 1000 ตรม. หรือไม่เกิน 4 ชั้น 1.1.แบบโครงสร้าง โดยจัดส่งให้เป็นไฟล์ DWG. 1.2.รูปเล่ม รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงนามรับรองรายการคำนวณทางวิศวกรรม 1.3.ทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมรับรองรายการคำนวณ กรณีลูกค้าไม่ต้องการแบบ โดยลูกค้าจะได้รับรายการคำนวณพร้อมรับรองรายการคำนวณ **ไม่รวมงานคำนวณทางวิศวกรรมไฟฟ้า-สุขาภิบาล** โปรดแจ้งถ้าต้องการ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 วัน

ออกแบบสถาปัตย์กรรม และ ออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ลูกค้ามีแบบแปลน-รูปทรง-รูปด้านอาคารแล้ว สำหรับอาคารไม่เกิน 1000 ตรม. หรือไม่เกิน 4 ชั้น 1.แบบก่อสร้าง โดยจัดส่งให้เป็นไฟล์ DWG. (แบบโครงสร้างและแบบสถาปัตยกรรม) 2.ภาพ 3D ลายเส้น ประกอบการก่อสร้าง 1 ชุด 3.รูปเล่ม รายการคำนวณโครงสร้าง 4.รูปเล่ม รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงนามรับรองรายการคำนวณทางวิศวกรรม ในแบบก่อสร้างครบชุด ไม่รวมงานคำนวณทางวิศวกรรมไฟฟ้า-สุขาภิบาล **โปรดแจ้งถ้าต้องการ **ไม่รับงานออกแบบปรับปรุง หรือต่อเติมอาคารเดิม ตร.ม.ละ 90 บาท ระยะเวลาขั้นต่ำ 15 วัน

ฟรีแลนซ์
Suppakit

วิศวกรโยธามีประสบการณ์การออกแบบ โครงสร้างเหล็ก เหล็กรีดเย็น โรงงานและ บ้าน

07/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน