บริการด้านกฎหมายและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับร่าง/ตรวจสัญญาทุกประเภท รับปรึกษากฎหมายและลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ รับบริการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า รับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมงานที่ดิน รับบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรอง รับบริการงานด้านสืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการด้านกฎหมายและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • 1. ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดงานจากคุณลูกค้า
  • 2. กำหนดวิธีการทำงาน
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น "ฟรี"
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ตอบข้อซักถามข้อกฎหมายเบื้องต้นในระบบสนทนา "Fastwork"

ร่าง/ตรวจสัญญาทุกประเภทและคำปรึกษาทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-สัญญา -หนังสือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หมายเหตุ ส่งมอบงานเป็นไฟล์ PDF

บริการทางด้านจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ ห้างหุ้นส่วน บริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

หนังสือรับรอง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หมายเหตุ -ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่มีใบเสร็จ -ระยะเวลาพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ที่ 10-18 เดือน เมื่อยื่นไปแล้วสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นได้เลย เพียงแต่ยังไม่คุ้มครอง สถานะนี้จะเรียกว่า TM และเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาว่าผ่านแล้ว จะเรียกว่า R

ฟรีแลนซ์
ทนายเจน

ประสบการทำงานด้านบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6 ปีเต็ม ประวัติการฝึกอบรม English for lawyer/Lawyer Council Under the Royal Patronage โครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ/สภาทนายความฯ กฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ/TRAINING CENTER แนวทางปฏิบัติ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน