รับพิมพ์งาน เอกสารทั่วไป ตามภาพถ่ายหรือไฟล์ PDF

0

รับพิมพ์งาน เอกสารทั่วไป ตามภาพถ่ายหรือไฟล์ PDF (รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สามารถจัดหน้า/รูปเล่ม งานวิจัย/Project ได้ สามารถขอทดลองจ้างงานได้ หลังจากเสร็จสิ้นงานจะส่งไฟล์ต้นฉบับ *ข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer) = คุณภาพของงาน ขึ้นอยู่กับ งานต้นฉบับ หากข้อมูลต้นฉบับไม่ชัดเจน ทางผู้รับจ้างงานจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับ "งานที่จะส่งมอบ" ทุกกรณี! (เตือนแล้วนะ!!)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน เอกสารทั่วไป ตามภาพถ่ายหรือไฟล์ PDF

  • 1. (Start) เลือกแพ็กเกจและราคา
  • 2. ส่งไฟล์ต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พร้อมกับแจ้งรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการทั้งหมด
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
S (ทดลองงาน)
M ปริมาณงาน น้อย-ปานกลาง
L ปริมาณงาน ปานกลาง - มาก
ปริมาณงาน น้อย (ไม่เกิน 10 หน้า A4)
ปริมาณงาน น้อย - ปานกลาง (10-20 หน้า A4)
ปริมาณงาน ปานกลาง - มาก (20 หน้าขึ้นไป A4)
ระยะเวลาในการทำงาน
-
-
-
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
จำนวนหน้า
-
-
20 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
เฉพาะภาษาไทย
รองรับภาษาอังกฤษ
ราคา
฿ 300
฿ 400
฿ 500
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Kittisak
Kittisak

ประสบการณ์การทำงาน เคยเป็น Customer Service Representative (CSR) ที่ One to One Contacts ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ที่ห้องสมุด วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 3.53 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์การทำงาน เคยเป็น Customer Service Representative (CSR) ที่ One to One Contacts ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ที่ห้องสมุด วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 3.53 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!