Executive Assistant (เลขานุการ)

ผู้ช่วยส่วนตัว หรือ เลขานุการ ที่ดูแลงานประสานงาน ติดต่องาน นัดหมายต่างๆ ดูแลงานเอกสาร สำหรับธุรกิจที่ยังไม่ต้องการจ้างเลขาแบบ Full time ทำงานในรูปแบบออนไลน์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Executive Assistant (เลขานุการ)

  • 1. ขอทราบรายละเอียดของธุรกิจผู้ว่าจ้าง กำหนดขอบเขตของการทำงานเป็นผู้ช่วย งานที่ต้องรับผิดชอบดูแลและประสานงาน
  • 2. กำหนดระยะเวลาการทำงาน เครื่องมือที่ช่วยในการทำงาน เช่น Appication ต่างๆในการติดต่อประสานงาน
แพ็กเกจ
1 ครั้ง / สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

มีผู้ช่วยคอยติดตามงาน ประสานงาน อัพเดทเรื่องงานที่ควรทราบ ใน 1 สัปดาห์ข้างหน้า และสรุปงานที่ค้างที่ต้องติดตามของสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของสัปดาห์นั้นๆ เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ที่ยังไม่ต้องการจ้าง Full time และมีหน่วยงานติดต่อภายในและนอกองค์กร ไม่ถึง 10 หน่วยงาน

3 ครั้ง / สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

มีผู้ช่วยคอยติดตามงาน ประสานงาน อัพเดทเรื่องงานที่ควรทราบ ใน 2-3 วันข้างหน้า และสรุปงานที่ค้างที่ต้องติดตามของสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของสัปดาห์นั้นๆ เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก-กลาง ที่ยังไม่ต้องการจ้าง Full time และมีหน่วยงานติดต่อภายในและนอกองค์กร มากกว่า 10 หน่วยงาน

5 วัน / สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เป็นผู้ช่วยคอยติดตามงาน ประสานงาน และสรุปงานที่ค้างที่ต้องติดตาม รวมถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก-กลาง ที่ยังไม่ต้องการจ้าง Full time ทำงานลักษณะ WFH เวลา 9.00-18.00 น. (เวลาทำงาน ตกลงกันได้) ทำ 5 วัน / สัปดาห์

ฟรีแลนซ์
Arthittaya

เลขานุการ ที่ดูแลงานประสานงาน ติดต่องาน ดูแลงานเอกสาร ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นเลขามา 5 ปี กับ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ และสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่ต้องการจ้างเลขาแบบ Full time ติดต่อเราผ่าน Fastwork ค่ะ

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
44 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน