บริการจดจัดตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานที่ได้รับ • ยื่นภาษีรายเดือนที่เกี่ยวข้อง ภพ.30, ภธ.40, ภงด.3, ภงด.53 • คำนวณ และยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภงด.51) • คำนวณ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94) และสิ้นปี (ภงด.91, ภงด.90) • จัดทำข้อมูลเงินเดือน และนำส่งเงินประกันสังคม • จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป • จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท • จัดทำรายงานงบการเงิน และรายละะเอียดประกอบงบการเงิน • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร • ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) • นำส่งแบบสบช.3, บอจ.5 และยื่น E-filling • เมื่อเสร็จงาน นำส่งงบการเงินให้ทางอีเมลล์ หรือไลน์ • จัดเก็บเอกสารให้ลูกค้าฟรี เป็นระยะเวลา 5 ปี • รับทำVisa , Work Permit • จดจัดตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วน ** ต้องใช้ User&Password ในการยื่นภาษีและงบการเงิน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการจดจัดตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • 1. นำเสนองานหรือนัดพบกัน
  • 2. ทำงานตามที่ได้ตกลงและมอบหมายไว้ให้สำเร็จ
แพ็กเกจ
เริ่มต้นธุรกิจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

▶ค่าบริการตามจำนวนเอกสารการค้าที่เกิดขึ้นต่อเดือน ไม่เกิน 10 รายการต่อเดือน 2,000บาท ไม่เกิน 30 รายการต่อเดือน 3,500บาท ไม่เกิน 60 รายการต่อเดือน 5,500บาท ไม่เกิน 100 รายการต่อเดือน 8,000บาท (เอกสารเพิ่มจากนี้ทุก 20 รายการ เพิ่ม 1,500บาท)

ปิดงบการเงิน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

▶ค่าสอบบัญชีคิดจากประมาณการรายได้ งบเปล่า 8,500บาท รายได้ไม่เกิน 2 ล้าน 20,000บาท รายได้ไม่เกิน 4 ล้าน 23,000บาท รายได้ไม่เกิน 6 ล้าน 25,000บาท รายได้ไม่เกิน 10 ล้าน 27,000บาท

ฟรีแลนซ์
สุภาพร

เราเชื่อว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จ คุณต้องมี ระบบบัญชีที่ดี บริการรับทำบัญชีของเรา เน้นการสร้างพื้นฐานธุรกิจในระยะยาว เราเน้น ความร่วมมือกันกับผู้ประกอบการโดยการทำงาน ผ่านระบบบัญชีออนไลน์ ที่ช่วยให้การรับทำบัญชีของเรา สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วในราคามาตรฐาน

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน