รับแปลเอกสาร ภาษาจีน อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น

5
ขายได้ 1 ครั้ง

- แปลเอกสารสัญญา เอกสารด้านกฎหมาย - แปลเอกสารการแพทย์ แปลคู่มือการใช้งานเครื่องมือแพทย์ ໋วารสารทางการแพทย์ บทคัดย่อ Journal - แปลเอกสารราชการขอวีซ่า เช่น ทะเบียนบ้าน ใบสมรส ใบเกิด หนังสือรับรองการทำงาน - แปลเอกสารการตลาด ด้านบริหาร ข้อความโปรโมทสินค้า - แปลเนื้อหาเว็ปไซต์ และเอกสารอื่นๆ ทุกชนิด มีประสบการณ์งานแปลมากกว่า 4 ปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร ภาษาจีน อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น

  • 1. ลูกค้าส่งเอกสารให้แปล พร้อมแจ้งวันเวลาที่ต้องการรับงาน และรายละเอียดอื่น ๆ
  • 2. ผมจะประเมินราคา และเวลาที่ใช้ทำงาน
แพ็กเกจ
ราคาแปลเอกสารภาษาอังกฤษ฿ 350
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นไทย ส่งงานเป็นไฟล์ .pdf, .docx ครับ คิดราคา 350 บาทต่อหน้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ราคาแปลเอกสารภาษาจีน฿ 400
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปลไทยเป็นจีน แปลจีนเป็นไทย ส่งงานเป็นไฟล์ .pdf, .docx ครับ คิดราคา 400 บาทต่อหน้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ราคาแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น และเกาหลี฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปลไทยเป็นญี่ปุ่น แปลญี่ปุ่นเป็นไทย แปลอังกฤษเป็นญี่ปุ่น แปลญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ แปลไทยเป็นเกาหลี แปลเกาหลีเป็นไทย แปลเกาหลีเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นเกาหลี ส่งงานเป็นไฟล์ .pdf, .docx ครับ คิดราคา 500 บาทต่อหน้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!