รับพิมพ์งาน ,หาข้อมูล ,ทำรายงาน ,power point, Excel (คีย์ข้อมูล, ตารางข้อมูล, สร้างสูตร)

4.0
ขายได้ 1 ครั้ง

- Word : รับจัดหน้าเอกสาร, พิมพ์รายงาน, พิมพ์เอกสาร, พิมพ์งานวิจัย, วิทยานิพนธ์, พิมพ์จดหมาย - Excel : การคีย์ข้อมูล, สร้างกราฟ จากข้อมูลที่มีอยู่, การทำตาราง, การสรุปข้อมูล, สร้างสูตรคำนวณฯ) - Power point : งานนำเสนอจากข้อมูลที่มีให้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ,หาข้อมูล ,ทำรายงาน ,power point, Excel (คีย์ข้อมูล, ตารางข้อมูล, สร้างสูตร)

  • 1. แจ้งรายละเอียดงาน ความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินราคาตามปริมาณและความยากของเนื้องาน
แพ็กเกจ
Basic฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Word. พิมพ์เอกสาร จากสำเนาต้นฉบับ / หนังสือพิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-15 หน้ากระดาษ A4 (500 ตัวอักษร) (เฉพาะข้อความ ไม่รวมสูตร สมการ ตาราง) ใช้เวลา 1-3 วันส่วนเกินหน้าละ 15 บาท ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(.DOCX. PDF.) Excel. คีย์ข้อมูลที่ให้มา 1-5 หน้า (500 ตัวอักษร) ทำสรุปกราฟ/สรุปตาราง 1-5 ชิ้น สร้างสูตรขั้นต้นไม่เกิน 3 สูตร ใช้เวลา 1-3 วันส่วนเกินหน้าละ 15 บาท ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(PDF. .XLXS)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Normal฿ 400
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

Word. พิมพ์เอกสาร จากสำเนาต้นฉบับ / หนังสือพิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (500 ตัวอักษร)(อาจมีสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ) ใช้เวลา 1-3 วันส่วนเกินหน้าละ 15 บาท ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(.DOCX. PDF.) Excel. สร้างตาราง/คีย์ข้อมูล/สร้างกราฟ สร้างสูตรการคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูล/การแสดงผลข้อมูลจากฟังก์ชั่น Pivot Table กรอกข้อมูล/เชื่อมข้อมูลข้าม Sheet โดยใช้ Vlookup ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(PDF. .XLXS)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
1 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!