สอนเขียนโปรแกรม Python, HTML, Javascript, สอนการใช้โปรแกรม, สอนเรื่องไอทีทุกอย่าง

ขายได้ 34 ครั้ง
4.9
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

งานด้านไอทีมีความสำคัญอย่างมากในสังคมขณะนี้เนื่องจากไอทีมีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาสิ่งต่างๆ และมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนจำนวนมาก การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านไอที ในหลักสูตรของเราเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาโปรแกรม การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาเว็บไซต์ การใช้งานเครื่องมือออนไลน์ในการทำงานและอื่นๆ โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ได้จริงในการทำงานของตนเองและช่วยเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในงานด้านไอทีของทุกคนครับ หวังว่าท่านจะสนใจร่วมเรียนรู้กับเราครับ โดยเราจะสอนงานต่างๆ โดยท่านไม่ต้องมีความรู้ มาเรียนกับเรา เริ่มต้นแบบจับมือทำ ทางออนไลน์ได้เลย ยกตัวอย่าง - การพัฒนา Bot โดยใช้ Line - การเขียนโค้ดนำ ChatGPT มาใช้งานในเว็บ ในการเขียนโปรแกรม python ใน google sheet หรือตามที่ท่านอยากประยุกต์ - การทำเว็บไซต์ของตัวท่านเองในระบบคราวด์ สอนจับมือทำตั้งแต่การเลือกซื้อชื่อเว็บ การลงเว็บ จนออกมาทุกคนเข้าเว็บท่านได้ - การทำ Proxy Server ส่วนตัว จะประเทศไหน ก็ไม่ต้องไปใช้ของคนอื่น เพื่อความเป็นส่วนตัวขั้นสูงสุด - การใช้ linux หรือ windows server รัน automated program such as python run 24/7 - การใช้โปรแกรม obsidian และใช้ dataviewjs เพื่อเขียนกราฟ และอื่นๆ ตามที่ท่านอยากรู้ สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยครับ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ สอนเขียนโปรแกรม Python, HTML, Javascript, สอนการใช้โปรแกรม, สอนเรื่องไอทีทุกอย่าง

  • 1. พูดคุยรายละเอียดขอบเขตการสอน
  • 2. นัดวันเวลา

แพ็กเกจ ราคา สอนเขียนโปรแกรม Python, HTML, Javascript, สอนการใช้โปรแกรม, สอนเรื่องไอทีทุกอย่าง

เริ่มต้นสอน

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สอนแก้โจทย์ หรือสอนเขียนโปรแกรมพื้นฐานภาษาตามแต่ที่ลูกค้าต้องการ โดยมีข้อกำหนดดังนี้ 1. สอนผ่านโปรแกรมออนไลน์ตามทีไ่ด้ตกลงกันไว้ 2. ราคาเริ่มต้น 1000 บาท (ชั่วโมงแรก) ราคาสำหรับสอนออนไลน์ 1:1 เท่านั้น กรณีต้องการเรียนหลายท่าน จะมีค่าบริการเพิ่มเติม


company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!