Infographic บรีพไว ได้งานเร็ว ภายใน 1 วัน

ออกแบบงานตามความต้องการของลูกค้า Infographic ภายใน 1 วัน โดยให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำการทำ Contect ใน Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, tiktok

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Infographic บรีพไว ได้งานเร็ว ภายใน 1 วัน

  • 1. บรีพความต้องการ
  • 2. สรุปรายละเอียดงาน พร้อมระบุวันส่งมอบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ภาพ JPG, PNG หรือไฟล์งานที่สามารถแก้ไขได้

ฟรีแลนซ์
Phanumas

ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบมากกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวางระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

01/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน