สร้าง Project Crypto Currency / NFT / Game-Fi C2E / Dapp

สร้างเว็บไซต์ Backend เชื่อมต่อ DAPP ของคุณกับสมาทคอนแทรค พร้อมกับ Coding Solidity หลังบ้านให้พร้อมใช้งาน (ไม่รวมการทำกราฟฟิกและ info style) อาทิเช่น - สร้างเหรียญ Crypto Currency ประเภทต่างๆ - สร้างเว็บไซต์ของเหรียญนั้นๆ ให้เชื่อมกับ Smart Contract (ฺ Backend ) - สร้างเว็บขาย Presale Token หรือรายละเอียด - สร้าง GameFi C2E บนเว็บไซต์ ( On-Chain Web3 Only ) - สร้างเว็บสำหรับขาย กล่องสุ่ม/แพค ล็อตเตอรี่ หรือ ฟังชั่นโปรโมชั่น - อัพเดท/สร้าง โดเมนเว็บไซต์ของลูกค้า - อื่นๆตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้าง Project Crypto Currency / NFT / Game-Fi C2E / Dapp

  • 1. รับโจทความต้องการจากลูกค้า รายละเอียด Tokenomic ต่างๆ
  • 2. ตีโจทย์ ทำความเข้าใจลูกค้า ขอบเขต Project / รายละเอียด Contract
แพ็กเกจ
ทำเหรียญ Crypto Currency พร้อมหน้าเว็บไซต์สำหรับการขายเหรียญล่วงหน้า ( Presale/Private Sale )
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์แพคทั้งหมดของโปรเจค ประกอบด้วย - ไฟล์ Source ของเว็บไซต์ทั้งหมดในรูปแบบ .html .css .js และ Node Module ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ - ไฟล์ Smart Contract ทั้งหมด นามสกุล .sol - คู่มือระบบ สำหรับการปรับ Tokenomic บน Networkscan เป็น .pdf ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการ Deploy บนเชนจริง และการวาง Liquidity ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ลงทุนเอง และ จะมีการหักกรณีที่มีการขาย Presale ทั้งแบบ Pack และ Token เป็นจำนวน 3% ของ Tokenomic/หรือยอดขาย

สร้างเว็บ Token+DAPP เช่น Minigame / Lottory / เว็บล้อค Liquidity / เว็บ Staking Token
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ไฟล์แพคทั้งหมดของโปรเจค ประกอบด้วย - ไฟล์ Source ของเว็บไซต์ทั้งหมดในรูปแบบ .html .css .js และ Node Module ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ - ไฟล์ Smart Contract ทั้งหมด นามสกุล .sol - คู่มือระบบ สำหรับการปรับ Tokenomic บน Networkscan เป็น .pdf ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการ Deploy บนเชนจริง และการวาง Liquidity ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ลงทุนเอง และ จะมีการหักกรณีที่มีการขาย Presale ทั้งแบบ Pack และ Token เป็นจำนวน 3% ของ Tokenomic/หรือยอดขาย

โปรเจค Game-Fi C2E รันบนเว็บไซต์ ( ไม่รวม Graphic Design )
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ไฟล์แพคทั้งหมดของโปรเจค ประกอบด้วย - ไฟล์ Source ของเว็บไซต์ทั้งหมดในรูปแบบ .html .css .js และ Node Module ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ - ไฟล์ Smart Contract ทั้งหมด นามสกุล .sol - คู่มือระบบ สำหรับการปรับ Tokenomic บน Networkscan เป็น .pdf ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการ Deploy บนเชนจริง และการวาง Liquidity ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ลงทุนเอง และ จะมีการหักกรณีที่มีการขาย Presale ทั้งแบบ Pack และ Token เป็นจำนวน 3% ของ Tokenomic/หรือยอดขาย

ฟรีแลนซ์
ณัฐวัตร

มีความถนัดในด้านการ mix/mastering เพลงจากแทร็คอัดเสียงร้องและบีทดนตรี พร้อมนำเพลงขึ้นสู่ streaming music

12/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
21 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน