Excel Macro VBA และ Desktop Application (Python) จัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ ภายใน "คลิ๊กเดียว"

เขียนโปรแกรม Macro VBA ใน Excel หรือ โปรแกรม Desktop Application (Python) มาช่วยจัดการข้อมูล เพื่อลดเวลาในการทำงานซ้ำๆ ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากจากการทำงาน ข้อมูลแม่นยำและถูกต้อง สามารถดึงข้อมูลจาก Google Form หรือ Google Sheet เข้า Excel เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และสรุปผลต่างๆภายใน "คลิ๊กเดียว"

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Excel Macro VBA และ Desktop Application (Python) จัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ ภายใน "คลิ๊กเดียว"

  • 1. คุณลูกค้าส่งรายละเอียดของงานที่ต้องการ
  • 2. กำหนดขอบเขตของงานและข้อมูลที่จำเป็นร่วมกัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1) โปรแกรม Excel เป็นไฟล์ประเภท Macro(XLSM) พร้อมมีฟังก์ชั่นงานทำงานตามที่ลูกค้าต้องการและคู่มือวิธีการใช้งาน โดยจะรวมเป็นไฟล์ zip และอัพโหลดเป็นลิ้งค์ไว้ให้ลูกค้าดาวน์โหลด 2) โปรแกรม Desktop application

ฟรีแลนซ์
Kanit

จบด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ความสนใจด้านโปรแกรม เป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในแผนกการออกแบบวงจรไฟฟ้า และด้าน Process การผลิต สามารถนำความรู้ด้าน Software และ Hardware มาประยุกต์ใช้ได้

03/2021
เป็นสมาชิก
88 %
งานสำเร็จ
15 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน