รับเขียน macro excel VBA

ลักษณะงาน - งาน macro excel, function และการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ excel - หากงานมีปัญหาไม่เป็นไปตามข้อตกลงสามารถแก้ไขงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง รายละเอียดการดำเนินงาน 1.ลูกค้าเตรียมรายละเอียดงาน เอกสารประกอบต่างๆ กำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจนร่วมกัน 2.ผู้ออกแบบเสนอราคา และระยะเวลาดำเนินการ ราคาและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลง ตามความซับซ้อนของงาน ให้ลูกค้าอนุมัติ 3. การส่งมอบงาน ผู้ออกแบบจะแสดงตัวอย่างให้ลูกค้าดูการทำงานก่อน เพื่อให้ลูกค้าแก้ไขตามความพอใจ ก่อนส่งมอบ 4. เมื่อลูกค้าพอใจงานที่แก้ไขแล้ว ให้ชำระเงินก่อน ส่งมอบงานทั้งหมด 5. หลังส่งมอบงาน หากพบปัญหา สามารถแก้ไขงานได้ตามขอบเขตงานเดิม ได้ตลอด 3 เดือนหลังส่งมอบ 6. ผู้ออกแบบขอสงวนสิทธิ์เก็บไฟล์ต้นฉบับและโค้ดทั้งหมด เพื่อการแก้ไข-เพิ่มเติมงานในอนาคต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน macro excel VBA

  • 1. ลูกค้าเตรียมรายละเอียดงาน เอกสารประกอบต่างๆ กำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจนร่วมกัน
  • 2. ผู้ออกแบบเสนอราคา และระยะเวลาดำเนินการ ราคาและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลง ตามความซับซ้อนของงาน ให้ลูกค้าอนุมัติ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- รับเขียน macro excel สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้รวดเร็วโดยอัตโนมัติ - รับเขียน โปรแกรม VB, การจัดการสินค้า ควบคุมประมาณเข้าออก สินค้าคงคลัง รายการบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมวลผลต้นทุน กำไร สำหรับบริษัท, SME, ร้านค้า, ร้านอาหาร และองค์กรต่างๆ - สามารถแก้ไขฟังชั่นที่มีปัญหา ข้อผิดพลาดต่างๆได้ตลอดการทำงาน - เพิ่ม/ปรับปรุงแก้ไขฟีเจอร์ หรือเพิ่มระบบงานใหม่ ตามความต้องการของลูกค้า ได้ภายใน 30 วัน

ฟรีแลนซ์
ธงไชย

ฉันคือ : Freelance ความถนัด : MS Excel, MS Powerpoint, VBA for Excel

07/2017
เป็นสมาชิก
50 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน