แปลภาษาเกาหลีเป็นไทย หรือไทยเป็นเกาหลี

Guarantee
งานคุณภาพ ปลอดภัย ดูแลตลอดการจ้างงาน
อ่านเพิ่มเติม
promotion

ให้เราช่วยเลือกฟรีแลนซ์ให้คุณ

คุมงบได้เองมีผู้ช่วยดูแลจนจบงานตอบเร็วแน่นอนการันตีคุณภาพงาน
พบงาน 0 รายการ
หน้า 1 จาก 0

แปลภาษาเกาหลีเป็นไทย หรือไทยเป็นเกาหลี

รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย (KR-TH) แปลภาษาไทยเป็นเกาหลี (TH-KR) แปลภาษาเกาหลีจากภาพ พร้อมคำอ่าน และ แปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างๆ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การแปลเอกสารเกาหลี-ไทย (ทั่วไป/ ราชการ/ ยื่นวีซ่า) งานวิจัยภาษาเกาหลี วิทยานิพนธ์เกาหลี บทความทั่วไปและทางวิชาการเกาหลี สามารถรองรับทั้งงานแปลภาษาเกาหลีด่วน แปลเอกสารเกาหลีด่วน หรือแปลภายใน 1 วัน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำ เรียบเรียง ให้ถูกหลักไวยกรณ์เกาหลี การันตีงานคุณภาพ โดยผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา นักแปลภาษาเกาหลี ที่ Fastwork ได้รวบรวมมาให้คุณ

แปลภาษาเกาหลีเป็นไทย และไทยเป็นเกาหลี

ภาษาเกาหลี เป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน ไปจนถึงการเปิดรับวัฒนธรรมและสื่อ ด้วยเหตุนี้เองการแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย และแปลภาษาไทยเป็นเกาหลีจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของหลายๆ คน แต่การแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย หรือแปลภาษาไทยเป็นเกาหลีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากปัญหาสำคัญ 3 ประการ คือ

1. โครงสร้างไวยากรณ์ที่มีความแตกต่างกับภาษาไทย ภาษาเกาหลีมีโครงสร้างไวยากรณ์แตกต่างกับภาษาไทยอย่างมาก การแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยและแปลภาษาไทยเป็นเกาหลีจึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์ของทั้งสองภาษาเป็นอย่างดี จึงจะสามารถแปลออกมาได้สละสลวย รวมถึงถูกต้องตามความหมายและเจตนารมย์ของผู้เขียน

2. การแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยอาจต้องเจอกับคำศัพท์และสำนวนเกาหลีในชีวิตประจำวันที่ ไม่มีในภาษาไทย รวมถึงคำศัพท์เกาหลีเฉพาะทาง เรื่องของคำศัพท์ สำนวนในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์เทคนิคเฉพาะทางนี้ เป็นปัญหาหลักอีกข้อที่เราต้องเจอในการแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย เนื่องจากไม่มีคำที่สามารถใช้อย่างตรงไปตรงมาได้ การแก้ปัญหาของนักแปลมืออาชีพก็คือ การใช้จินตนาการเพื่อให้เข้าถึงเจตนาของผู้เขียน เพื่อการเลือกคำที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือรูปประโยคนั้นๆ ให้มากที่สุด ส่วนกรณีที่เป็นคำศัพท์เฉพาะทาง ผู้แปลต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทงานนั้นอย่างดี เพื่อให้สามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมที่สุดออกมาได้

3. การแปลสำนวนภาษาที่มีการเล่นคำ ศัพท์แสลง หรือต้องอาศัยพื้นเพความรู้จากการอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี ความยากอีกประการหนึ่งของการแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยก็คือ การแปลประโยคหรือเรื่องราวที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอันเกิดจากการอาศัย อยู่ในประเทศเกาหลีมาก่อน ซึ่งจุดนี้ผู้แปลอาจสามารถแปลออกมาได้ตรงความหมายและสละสลวย แต่ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ กรณีนี้สามารถใช้การอธิบายด้วยเชิงอรรธช่วยก็ได้ เช่นเดียวกับการแปลไทยเป็นเกาหลี หากต้องอธิบายสิ่งที่ผู้อ่านคนเกาหลีไม่สามารถเข้าใจได้ นักแปลก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ในชิ้นงานด้วยเช่นกัน

หากทำความเข้าใจกับหลักการแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยและแปลภาษาไทยเป็นเกาหลีทั้ง 3 ข้อนี้ได้ เชื่อว่างานแปลของคุณจะออกมามีคุณภาพอย่างแน่นอน

Fastwork ใช้อย่างไร?

1. ค้นหาฟรีแลนซ์ที่ถูกใจ โดยพิจารณาจากผลงาน ความสามารถ ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงรีวิวและความเห็นต่างๆ ที่ได้รับ 2. พูดคุยรายละเอียดกับฟรีแลนซ์ โดยให้รายละเอียดงานที่ครบถ้วนกับฟรีแลนซ์ โดยฟรีแลนซ์จะสร้างใบเสนอราคาให้คุณพิจารณา 3. ชำระเงินผ่าน Fastwork โดยชำระได้ 3 ช่องทางทั้ง บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง และจ่ายด้วย Fastwork coin มั่นใจได้แน่นอนด้วย Fastwork การันตี 4. อนุมัติงานและรีวิว ตรวจสอบงานที่ได้รับ “อนุมัติงาน Final” หากพอใจในผลงาน “ขอแก้ไขงาน Final” หากคุณยังไม่พอใจกับงาน