Fastwork Guarantee

ปลอดภัย ไม่โดนโกง ดูแลตลอดการจ้างงาน

แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย หรือไทยเป็นญี่ปุ่น

พบงาน 0 รายการ
หน้า 2 จาก 0

แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย หรือไทยเป็นญี่ปุ่น

รับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย (JP-TH) แปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น (TH-JP) แปลภาษาญี่ปุ่นจากภาพ พร้อมคำอ่าน และ แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างๆ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น-ไทย (ทั่วไป/ ราชการ/ ยื่นวีซ่า) งานวิจัยภาษาญี่ปุ่น วิทยานิพนธ์ญี่ปุ่น บทความทั่วไปและทางวิชาการญี่ปุ่น สามารถรองรับทั้งงานแปลภาษาญี่ปุ่นด่วน แปลเอกสารญี่ปุ่นด่วน หรือแปลญี่ปุ่นภายใน 1 วัน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำ เรียบเรียง ให้ถูกหลักไวยกรณ์ญี่ปุ่น การันตีงานคุณภาพ โดยผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา นักแปลภาษาญี่ปุ่น ที่ Fastwork ได้รวบรวมมาให้คุณ

แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย และไทยเป็นญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน ไปจนถึงการเปิดรับวัฒนธรรมและสื่อ ด้วยเหตุนี้เองการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย และแปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่นจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของหลายๆ คน แต่การแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย หรือแปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากปัญหาสำคัญ 3 ประการ คือ

1. โครงสร้างไวยากรณ์ที่มีความแตกต่างกับภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่นมีโครงสร้างไวยากรณ์แตกต่างกับภาษาไทยอย่างมาก การแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยและแปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่นจึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์ของทั้งสองภาษาเป็นอย่างดี จึงจะสามารถแปลออกมาได้สละสลวย รวมถึงถูกต้องตามความหมายและเจตนารมย์ของผู้เขียน

2. การแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยอาจต้องเจอกับคำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวันที่ ไม่มีในภาษาไทย รวมถึงคำศัพท์เฉพาะทาง เรื่องของคำศัพท์ สำนวนในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์เทคนิคเฉพาะทางนี้ เป็นปัญหาหลักอีกข้อที่เราต้องเจอในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย เนื่องจากไม่มีคำที่สามารถใช้อย่างตรงไปตรงมาได้ การแก้ปัญหาของนักแปลมืออาชีพก็คือ การใช้จินตนาการเพื่อให้เข้าถึงเจตนาของผู้เขียน เพื่อการเลือกคำที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือรูปประโยคนั้นๆ ให้มากที่สุด ส่วนกรณีที่เป็นคำศัพท์เฉพาะทาง ผู้แปลต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทงานนั้นอย่างดี เพื่อให้สามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมที่สุดออกมาได้

3. การแปลสำนวนภาษาที่มีการเล่นคำ ศัพท์แสลง หรือต้องอาศัยพื้นเพความรู้จากการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ความยากอีกประการหนึ่งของการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยก็คือ การแปลประโยคหรือเรื่องราวที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอันเกิดจากการอาศัย อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ซึ่งจุดนี้ผู้แปลอาจสามารถแปลออกมาได้ตรงความหมายและสละสลวย แต่ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ กรณีนี้สามารถใช้การอธิบายด้วยเชิงอรรธช่วยก็ได้ เช่นเดียวกับการแปลไทยเป็นญี่ปุ่น หากต้องอธิบายสิ่งที่ผู้อ่านคนญี่ปุ่นไม่สามารถเข้าใจได้ นักแปลก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ในชิ้นงานด้วยเช่นกัน หากทำความเข้าใจกับหลักการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยและแปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่นทั้ง 3 ข้อนี้ได้ เชื่อว่างานแปลของคุณจะออกมามีคุณภาพอย่างแน่นอน

วิธีจ้างฟรีแลนซ์ แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย หรือไทยเป็นญี่ปุ่น fastwork

1. ค้นหาฟรีแลนซ์ที่ถูกใจ โดยพิจารณาจากผลงาน ความสามารถ ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงรีวิวและความเห็นต่างๆ ที่ได้รับ 2. พูดคุยรายละเอียดกับฟรีแลนซ์ โดยให้รายละเอียดงานที่ครบถ้วนกับฟรีแลนซ์ โดยฟรีแลนซ์จะสร้างใบเสนอราคาให้คุณพิจารณา 3. ชำระเงินผ่าน Fastwork โดยชำระได้ 3 ช่องทางทั้ง บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง และจ่ายด้วย Fastwork coin มั่นใจได้แน่นอนด้วย Fastwork การันตี 4. อนุมัติงานและรีวิว ตรวจสอบงานที่ได้รับ “อนุมัติงาน Final” หากพอใจในผลงาน “ขอแก้ไขงาน Final” หากคุณยังไม่พอใจกับงาน

Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!